Osm cest k řízení spolupráce ve velkém týmu

Při prosazování složitějších iniciativ závisí firmy na velkých týmech různých odborníků. Takové týmy se často sestavují rychle, aby splnily okamžitou potřebu, a spolupracují virtuálně nebo on-line. Mezinárodní výzkumy ukazují, že tyto týmy jsou nezbytné, často se však vyskytují problémy s jejich řízením.

Členové velkých týmů mívají problémy s otevřeným sdílením znalostí, pružnou dělbou práce, vzájemnou pomocí, plněním termínů a sdílením zdrojů. Jinými slovy se spoluprací. Článek proto přichází s osmi tipy, jak může velký tým uspět.

- Investujte do popisu vztahů. Vedoucí pracovníci mohou povzbudit spolupráci, když vytvoří viditelné modely. Komunikaci dobře podporují například grafické plány jednotlivých podlaží.

- Modelujte spolupráci. Týmy budou lépe spolupracovat, když budou mít dobře spolupracující nadřízené.

- Budujte kulturu rozvoje. Mentorování a koučování, zejména na neformální bázi, pomáhá lidem budovat potřebné kontakty pro práci přes hranice firmy.

- Zajistěte potřebné dovednosti. Zásadní vliv na vývoj spolupráce může mít výuka budování vztahů, komunikace a řešení problémů.

- Podporujte silný smysl pro společnou věc. Když lidé cítí společnou věc, jsou ochotnější v přístupu k ostatním a sdílení znalostí.

- Jmenujte vedoucí týmů orientované na úkoly i vztahy. Na začátku projektů hledejte zejména schopnost soustředit se na úkoly. Když se projekt rozjede, zaměřte se na budování vztahů.

- Budujte dědičné vztahy. Když jsou všichni členové týmu navzájem cizí, nebývají otevření ke sdílení znalostí. Nejlepší je proto spojit v týmu alespoň několik lidí, kteří již spolu pracovali.

- Pochopte srozumitelnost rolí a nejasnost úkolů. Spolupráce se zlepšuje, když jsou role jednotlivých členů týmů jasně dány, zatímco způsoby, jak splnit úkoly mohou zůstat pružnější.

-kk-
Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online