Sedm zásad efektivní manažerské komunikace

Jedním ze základních kamenů efektivního leadershipu je komunikace. Každý úspěšný manažer, který chce pomoci svému týmu dosáhnout co možná největšího úspěchu, musí umět efektivně komunikovat s celým týmem i individuálně s jeho jednotlivými členy. Jedině tak může svým podřízeným předat své vize, otevírat s nimi důležitá témata a efektivně je rozvíjet. Zde je sedm zásad efektivní manažerské komunikace vůči podřízeným.

Ilustrační snímek

Tento text vychází ze článku uveřejněného na webu Centre for Creative Leadership.

Autenticita

V prvé řadě musí komunikující manažer působit autenticky. Nesmí si hrát na někoho, kým není. Jedině tak mu mohou jeho podřízení důvěřovat.

Dostatek času a pozornosti

Podřízení manažera nesmí cítit, že je jejich nadřízený „odbývá“. Na každé individuální setkání s podřízeným by si proto manažer měl vyhradit dostatek času a věnovat mu dostatečnou pozornost.

Aktivní naslouchání

Manažer by měl vždy skutečně a upřímně naslouchat tomu, co mu podřízený říká. A měl by toto naslouchání dávat i najevo – například tím, že pokládá doplňující dotazy.

Jasné vyjadřování

Komunikace manažera by neměla být nejednoznačná ani nekonkrétní. Naopak, mělo by zní vždy jasně vyplývat, co chtěl manažer říci.

Používání jména druhého člověka

Skvělý způsob, jak zapůsobit při rozhovoru na druhého člověka a jak jej dostat na svou stranu, je často říkat jeho jméno.

Využívání příběhů

Efektivním nástrojem při komunikaci je využívání příběhů. Pokud chce manažer své podřízené o něčem přesvědčit nebo jim dát nějaký příklad toho, co myslí, měl by k ilustraci využívat právě příběhy.

Pamatování si

Jestliže podřízený při komunikaci s manažerem něco řekne, měl by si to manažer do příště pamatovat. Pokud tomu tak není, ukazuje tím, že pro něj předchozí komunikace neměla příliš vysokou hodnotu.-mm-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership