Tři kroky k podpoře zdravé firemní kultury

Pracovní prostředí, atmosféra v kanceláři, přístup vedoucího a firemní kultura. Všechny tyto zdánlivě nehmatatelné a často opomíjené věci hrají zcela klíčovou roli v tom, jak se zaměstnancům pracuje, jakou mají produktivitu a jak jsou vůči firmě loajální. Zdravá firemní kultura je základem kvalitní a efektivní týmové práce, proto se dnes podíváme na to, jak vy můžete z pozice vedoucího tuto zdravou firemní kulturu ve vašem týmu podpořit.

Ilustrační snímek

Respektujte členy svého týmu

Zní to jednoduše a jasně. Aby byli zaměstnanci šťastní, loajální, pracovití a sebevědomí, musí cítit, že je respektujete. V praxi se ale často setkáváme s tím, že manažer nemá na tyto „drobnosti“ čas a nijak pracovníkům neukazuje, že jejich práci nebere jako samozřejmost. Přitom stačí málo.

Naučte se i během pracovního shonu chválit své zaměstnance za dobře odvedenou práci. Dokažte, že si vážíte jejich názoru, a to tak, že si na ně vyhradíte čas a že budete naslouchat tomu, co si myslí a co říkají. Jednejte s nimi na rovinu a vycházejte jim vstříc, pokud vám to situace umožňuje. Odměňujte je za věrnost a zajímejte se o ně i na osobní, nepracovní úrovni.

Buďte transparentní spojkou mezi vedením firmy a vaším týmem

Transparentnost a otevřenost komunikace jsou zcela klíčové v budování zdravé firemní kultury. Někteří manažeři nevnímají problémy a nejistotu, které vládnou v jejich týmu, a tyto problémy dlouhodobě ignorují. Stejně tak někteří vedoucí pracovníci „mlží“ o tom, co se děje v managementu firmy, a o tom, že se chystají rozhodnutí, která budou mít na řadové zaměstnance vliv.

Pro vytvoření zdravého a přátelského pracovního prostředí je nutné, abyste fungovali jako kvalitní a spolehlivá komunikační spojka mezi vedením a členy vašeho týmu. Pokud je to jen trochu možné, nesnažte se před pracovníky nic zatajovat, zvláště pokud se jedná o rozhodnutí, která se jich budou přímo týkat. Vysvětlete jim také strategii firmy i motivaci, která stála za některými nepopulárními rozhodnutími vedení společnosti.

Buďte spravedliví

Opět – jednoduše se to řekne, hůř se to v praxi dělá. Pracovníci jsou citliví na to, pokud se jim děje nějaké příkoří, i když může být zdánlivě bezvýznamné. Některému pracovníkovi je třeba tolerováno, že chodí do práce pozdě. Někdo zase neplní své úkoly a není za to dostatečně trestán. Někdo je naopak kritizován za něco, co je jinak ve firmě běžná praxe.

Snažte se všem těmto excesům vyhnout. Měřte všechny stejným metrem, buďte spravedliví a transparentní ve vašich rozhodnutích. Odměňujte zaměstnance spravedlivě a nesnažte se využívat toho, že někdo je víc „splachovací“ a nestěžuje si – dříve nebo později by se totiž takový přístup u dotyčného pracovníka stejně projevil.

 

-mm-

Zdroj: Gallup Organization - přední světová výzkumná a auditorská společnost
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Organization