Rozvíjejte všechny talentované zaměstnance

Jak často vás napadne, že možná nerozvíjíte všechny talentované zaměstnance, že možná máte v týmech skryté talenty? Často se totiž stává, že má firma tak striktní měřítka, že nedokáže identifikovat všechny talenty.

Ilustrační snímek

Talentované lidi potřebujete, protože bez nich se transformace vaší firmy podařit nemůže

Cesta k transformaci začíná firemní kulturou

Růstové nastavení mysli (growth mindset) by mělo být podporováno u každého jednotlivce. Tak to dělá například společnost Microsoft. Rozvíjejte a podporujte růstové nastavení mysli lidí, udělejte z toho nedílnou součást vaší společnosti. Podporujte lásku k učení, otevřenost a tvrdou práci.

V tomto ohledu hodně záleží na tom, jak lidé spolupracují a jak se k sobě navzájem chovají. Když je firemní kultura silná, lidé ve firmě zůstávají odolní a nezlomní i tváří v tvář prudkým změnám, tvrdí článek Centra pro kreativní vedení.

Růstové myšlení pomůže rozvíjet talenty

Ve společnosti Microsoft se generální ředitel a tým top manažerů každoročně setkávají, aby přezkoumali postup zaměstnanců a našli mezi nimi skryté talenty. Diskutují o tom, kdo se má kam posunout a jak by mohli lidi přemístit mezi týmy, aby podpořili jejich rozvoj. Vytvářejí také příležitosti pro talentované jedince, kteří nejsou zařazeni do tradičního oficiálního programu pro ty nejtalentovanější pracovníky.

Společnost Google je dnes už více nakloněná zaměstnávání lidí bez vysokoškolského vzdělání. Stačí, aby dotyční prokázali, že jsou pracovití, motivovaní a že se umějí učit. Zásadním východiskem tu je, že talent není něco statického a neměnného, ale že každý může uspět, když bude tvrdě pracovat a učit se nové věci.

I významný prodejce obuvi Zappos souhlasí s tím, že rozvoj talentů by měl být definován důrazem na růstové nastavení mysli a neustálé učení. V této firmě má každý zaměstnanec svůj seznam přání, na kterém má schopnosti a dovednosti, které by si chtěl osvojit. A tyto seznamy si může přečíst každý z celé firmy.

-jk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership