Svět práce v roce 2050 (1/2)

Svět práce se v posledních letech rychle mění ruku v ruce s prudkým rozvojem technologií a celospolečenskými změnami.

Příkladem může být oblékání, které již není tak formální, ale i vznik zcela nových pracovních rolí, jako jsou například specialisté na strategické využití sociálních médií.

Lidé již nepracují celý život pro jednu nebo dvě firmy, nemusejí vykonávat svou práci na jednom místě ani dodržovat pevně stanovený začátek a konec pracovní doby.

Co dalšího se změní v následujících letech?

Server Buisness Insider oslovil odborníky s otázkou, jak bude vypadat svět práce v roce 2050. Nejpravděpodobnější jsou podle nich následující trendy.

1. Konec tradiční hierarchie řízení firem

Již dnes pozorujeme patrný trend snižování počtu manažerských vrstev v organizacích. Máme tu dokonce struktury typu holokracie, v nichž nejsou vůbec žádní šéfové. V roce 2050 již hierarchické systémy nebudou fungovat. Nahradí je systém tvořený sítí lidí a umělé inteligence.

2. Konec některých pracovních rolí vlivem nástupu umělé inteligence

Řadu převážně manuálních prací brzy zvládnou roboti. Odborníci z Oxfordské univerzity předpovídají, že 50 % pracovní síly bude nahrazeno umělou inteligencí již do roku 2030.

3. Vznik nových pracovních rolí vlivem nástupu umělé inteligence

Nové technologie nebudou práci pouze brát. Vzniknou nové role, otázkou je však, jaké role to budou. Dá se předpokládat, že to bude například ovládání technologií založených na umělé inteligenci. Lidé se budou učit, jak tyto technologie používat stále lépe.

4. Ústup zaměstnávání na hlavní pracovní poměr

Pro zaměstnavatele bude levnější a pružnější, když budou spolupracovat s globálními sítěmi pracovníků na volné noze. Pracovníci si budou moci lépe vybírat, na jakých úkolech a kolik hodin denně budou pracovat. Otázkou však je, zda lidé nebudou na volné noze jen proto, že jinak neseženou práci, a jak bude celá společnost moci takto fungovat.

5. Konec starobního důchodu

Lidé budou žít stále déle, což s sebou ponese zvýšené životní náklady. Prostředky naspořené na důchody nebudou stačit. Pracovat tudíž budeme tak dlouho, jak jen to bude možné. Pomohou nám v tom výdobytky moderní medicíny, které podpoří naše zdraví.

Souhlasíte s těmito odhady? Jak bude práce v roce 2050 vypadat podle vás?

V druhé části článku si představíme ještě 5 dalších očekávaných trendů.

-kk-

Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Insider

Články v sérii

Aktuální

Svět práce v roce 2050 (1/2)

Aktuální

Svět práce v roce 2050 (2/2)