Zásadní výzvy práce na dálku

Co potřebují týmy a co musejí zajistit jejich lídři? Klíčové je sdílet informace, podporovat spolupráci a vzájemně si nabízet pomoc. To platí, ať jsou vaše pracovní stoly těsně vedle sebe, nebo je dělí tisíce kilometrů. Když máte pracovat na dálku, musíte se zamyslet nad následujícími tématy, tvrdí web management-issues.com. Tato témata jsou pro vás zásadní hlavně ve chvíli, kdy chcete svou manažerskou práci odvést co možná nejkvalitněji.

Udržte společnou vizi a účel

Jinými slovy každý by měl tahat za provaz tím samým směrem a ze stejných důvodů. Práce na dálku lidem totiž umožňuje, aby se soustředili jen na svou vlastní práci. Nenechte však své kolegy pracovat tak, aby to bylo ke škodě zbytku týmu.

Vyžadujte odpovědnost jeden od druhého - komunikujte

Jelikož se s ostatními nevidíte příliš často, nebude ve vašem týmu téměř žádná náhodná komunikace. Vzdálení pracovníci se často soustředí pouze výhradně na svou práci a také na svůj vztah s manažerem. Pokud však nechcete některého ze svých kolegů konfrontovat nebo požádat o pomoc, stane se pro vás práce na dálku velice příhodnou výmluvou.

Posilujte leadership

Když má někdo skutečného šéfa a zároveň má povinnosti jako člen virtuálního týmu, je zde potenciál pro protichůdné priority a pro zmatek. Musíte se umět vypořádat se situací, kdy nemáte přímou autoritu nad některým členem týmu.

Dodržujte týmové procesy

Virtuální spolupráce si žádá jasné a explicitně dané procesy. Jak budete komunikovat? Jakou technologii a jak použijete, abyste sdíleli znalosti a přidělovali zdroje? Když jsou lidé v nejistotě, jejich standardní reakcí je nekomunikovat a do ničeho nijak zvlášť nezasahovat.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues