Jak stanovit reálná výkonnostní očekávání

Přečtěte si, jaké jednoduché kroky vás dovedou ke skutečným očekáváním, které máte. Není to návod, jak vytvořit oficiální popis pracovní náplně, získáte však jasný seznam toho, co vlastně chcete. Pomůže vám to inzerovat danou pozici, napsat výstižný popis práce a také nastavit zaměstnanci v dané roli správné cíle. Noví zaměstnanci díky takovému seznamu budou přesně vědět, na co se mají zaměřit a co vlastně mají splnit. Využijete ho nejen pro nové zaměstnance, můžete s ním porovnat výkony i těch stávajících. Web management.about.com navrhuje, aby podobný seznam očekávaní posléze zpracovali i vaši podřízení, kdy by se ale zamysleli nad tím, co očekávají oni sami od vás.

1. Potřebujete aspoň 30 minut, kdy vás nebude nikdo rušit. Zavřete dveře a vypněte telefon.

2. Otevřete si prázdný dokument nebo si vezměte čistý list papíru a propisku.

3. Popřemýšlejte o tom, jak byste popsali ideálního kandidáta pro danou pozici. Jaké by měl mít schopnosti a vědomosti? Vše si zapište. Promyslete všechny aspekty dané pozice.

4. Zamyslete se nad všemi předchozími diskuzemi, které jste se zaměstnancem v dané pozici vedli. Když si vzpomenete na to, že jste během hodnocení výkonnosti mluvili o nějaké slabině, zapište si schopnost nebo chování, které by danou slabinu odstranilo.

5. Nyní si poznamenejte všechny důležité věci, které jste nevyslovili nahlas. Chtěli jste, aby je dotyčný zaměstnanec splnil, ale explicitně jste mu je neřekli.

6. Přidejte charakteristiky, kterých si vážíte na svých nejlepších zaměstnancích a na jejich práci. Jak vypadají výsledky, kterých dosahují? A díky čemu jich dosahují?

7. Také se můžete podívat na kritéria hodnocení, které nastavilo vaše HR oddělení. Popište to, co tam je, vlastními slovy.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management