Propuštění zaměstnance je nutno přezkoumat ze všech stran

Propuštění zaměstnance je nutno přezkoumat ze všech stran

Propuštění mívá pro zaměstnance zničující účinky. Pro manažera by proto rozhodnutí o propuštění mělo být jedno z nejtěžších.

Manažer by si měl zodpovědět několik otázek:
- byl zaměstnanec seznámen s tím, jaká výkonnost se od něj očekává?
- byl zaměstnanci předložen popis a příklady nežádoucího a žádoucího chování?
- byl zaměstnanec srozumitelným způsobem informován o případných následcích svého jednání?
- usiloval manažer skutečně o pomoc zaměstnanci při nápravě situace?
- byly problémy a pokusy o jejich řešení odpovídajícím způsobem zdokumentovány?

Ukončení pracovního poměru je znepokojující záležitost, kladná odpověď na tyto a jim podobné otázky však může manažerovi usnadnit situaci. Zodpovědnost za výpověď pak skutečně leží na odcházejícím zaměstnanci.

**Datum vydání:** VI/2001
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com