Znáte své cíle?

Chceme-li uspět, musíme mít konkrétní cíle. Musíme vědět, čeho přesně chceme dosáhnout a jak to uděláme. Na svých stránkách to alespoň připomíná Craig Jarow, americký konzultant, publicista a autor úspěšné knihy Time Management Ninja. Předkládá deset otázek, které bychom si v souvislosti se svými cíli měli položit a umět na ně odpovědět.

1. Máte své cíle sepsané?

To, že si své cíle sepíšete, jim dá skutečnou podobu. Ujasníte si, co vlastně chcete.

2. Jsou to opravdu vaše cíle?

Ujistěte se, že se nehoníte za cíli, které od vás očekává vaše rodina, zaměstnavatel nebo společnost, aniž byste to chtěli vy sami.

3. Víte, do kdy chcete své cíle splnit?

Cíle bez jasného časového vymezení nebývají úspěšné. Potřebujete jasný termín.

4. Znáte cenu splnění svých cílů a jste ochotni ji zaplatit?

Zamyslete se, co vás bude splnění cíle stát z pohledu peněz, času, úsilí atd. a zda je pro vás reálné o zvládnout.

5. Kdo vám může pomoci?

K dosažení většiny cílů budete potřebovat pomoc a podporu druhých lidí. Předem si naplánujte, kdo a jak vám může pomoci.

6. Dokážete se soustředit na své cíle?

Zvažte, zda nemáte příliš mnoho cílů najednou nebo nevěnujete více pozornosti všemu jinému na úkor svého velkého cíle. Váš cíl by měl být středem vašeho života.

7. Jsou vaše cíle pružné?

Musíte počítat s tím, že život přináší různé změny a vaše cíle se jim budou muset přizpůsobit. Měly by být nastaveny tak, abyste se jich nemuseli vzdát.

8. Pomohou vám vaše cíle naučit se něco nového?

Když si budete dávat jen takové cíle, které jste už v minulosti splnili, příliš nového se nenaučíte. Měli byste si hledat takovém které vám pomohou v osobním rozvoji.

9. Věříte svým cílům?

Počítejte s tím, že se najdou pochybovači a další lidé, kteří vás budou přímo odrazovat od vašich cílů. Vy si ale musíte věřit, jinak nic nedokážete.

10. Co jste pro svůj cíl udělali dnes?

Na svých cílech byste měli pracovat každý den. Krůček po krůčku.

-kk-

Zdroj: Time Management Ninja - praktické tipy pro řízení času
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time Management Ninja