ISO 10006 Projekt Manažer: oficiální akreditovaná certifikace

ISO 10006 Projektový Manažer je první profesionální a mezinárodně platná akreditovaná certifikace zaměřená na implementaci systému řízení kvality projektů. Oproti jiným certifikacím projektového řízení se nezaobírá pouze myšlenkou „best practice - nejlepší praxe“ při řízení projektů, ale explicitně se zaměřuje na implementaci a standardizaci procesů projektového řízení.

Nasazením metodiky ISO 10006 lze dosáhnout vyšší efektivity především v oblastech systémové integrace, implementačních projektů, dotačních programů EU fondů, řízení portfolia projektů a řízení projektů jakéhokoliv typu. Certifikace je určena primárně pro řídící projektové výbory, projektové kanceláře, projektové manažery, vlastníky procesů účastnící se projektů a manažeři kvality.

Profesionální certifikát ISO 10006 může získat každý, kdo absolvuje školení u ATO (Accredited Training Organization) a úspěšně složí certifikační zkoušku u některého z EI (Examination Institute). Díky akreditaci je toto školení uznáváno a akceptováno po celém světě. Profesionální střediska EI jsou akreditována dle striktních pravidel a chráněna institutem pro akreditaci ISO norem. V České republice je to například vzdělávací společnost TAYLLOR & COX.

Nyní můžete kurz ISO 10006 Project Manager Certifikační zkouška koupit se slevou 5400 Kč a to pouze přes www.slevokurzy.cz Klikněte zde!.