Komunikace je základ

Komunikace je základ

Zaměstnavatelé, kteří usilují o zvýšení zisku akcionářů nebo snížení fluktuace zaměstnanců by se měli zaměřit na to, jak dobře se svými zaměstnanci komunikují. K tomuto závěru dospěla alespoň aktuální studie společnosti **Watson Wyatt**. Studie v této souvislosti odhalila devět základních komunikačních technik. Zvyšovat zisk akcionářů napomáhá nejvíce zaměření managementu na efektivní komunikaci, zavedení formálního procesu komunikace a vybudování jasného zorného pole mezi obchodními cíli a prací zaměstnanců.

V současné době pozorujeme na půdě obchodních společností vzrůstající trend zavádění on-line komunikačních nástrojů. Managementy firem je volí proto, že poskytují virtuální pracovní prostředí, snižují administrativní náklady spojené se zaměstnaneckými benefity a komunikací, představují komunikaci v reálném čase pro více účastníků a upevňují prostředí spolupráce mezi zaměstnanci.

Primární metodou distribuce informací a HR služeb zaměstnancům se rychle stávají intranety. Zaměstnanci vítají, pokud jim intranet nabízí design odpovídající každodenním životním událostem, tj. elektronický obchod, samoobsluhu, placení účtů, předpověď počasí, odborné diskusní skupiny, novinky z místního tisku, firemní telefonní seznam, burzovní informace apod. Výhodou firemních intranetů jsou jejich neomezené možnosti. Pro zaměstnavatele znamenají efektivní způsob komunikace se zaměstnanci a zvyšování morálky. Pro zaměstnance pak představují nejlepší cestu k vyřizování každodenních pracovních i osobních potřeb.

-kk-

**Datum vydání:** VI/2004
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com