Budoucnost managementu a řízení

Budoucnost managementu a řízení

Manažeři a vedoucí pracovních týmů se budou zanedlouho muset potýkat s novou rolí – učit ostatní čelit realitě a motivovat je ke změně. Změna nikdy není snadná a lidé si často realitu nepřipouští, protože mají obavy ze ztráty něčeho, na co jsou po dlouhá léta zvyklí. Nadřízený má určitou vizi a musí ostatní přesvědčit o tom, že tato vize je správná a má smysl. Jaké vlastnosti by tedy měl mít manažer budoucnosti?

Mnoho manažerů se bojí konfliktů a snaží se jim vyhýbat. Konflikty jsou však hlavní hnací silou kreativity a inovací. Lidé se učí jedině tím, že se setkávají s odlišnými názory. Moderní manažeři by tedy měli mít cit pro efektivní zvládání konfliktů – jak mezi lidmi, tak i sami v sobě. Měli by také mít odvahu riskovat – některá rozhodnutí vyjdou, jiná ne, ale člověk se alespoň poučí.

Další důležitou vlastností, kterou by si měli manažeři osvojit, je schopnost naslouchat. Právě manažeři, kteří umí naslouchat, jsou u podřízených velmi oblíbení. S tím souvisí i komunikace se zákazníky – jedině člověk, který zákazníkům pozorně naslouchá, dokáže na základě zjištěných informací přijmout příslušná opatření ke zkvalitnění služeb.

Úspěšný vedoucí musí také umět získat pozornost svých podřízených a musí si umět získat autoritu. Jedno vychází z druhého – člověk, který nemá autoritu, těžko přinutí druhé, aby ho pozorně poslouchali.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company