Koučing - výchovný prostředek pro manažery

Koučing – výchovný prostředek pro manažery

Koučing, neboli osobní vedení, dokáže dělat téměř zázraky, pokud jde o rozvoj osobního potenciálu vedoucích pracovníků. Ti ve svém postupu v kariéře zjišťují, že navenek mohou působit jako schopní vedoucí, vnitřně však cítí, že mají stále určitá omezení.

Jedním z těchto omezení, kterých se vedoucí pracovníci díky koučingu snaží zbavit, je určitá nevyrovnanost v chování, kterou sice cítí, ale nedokáží ji sami ovládat. Osobní poradce jim může poskytnout cennou zpětnou vazbu ohledně toho, jak jejich chování působí na ostatní.

Svou roli zde hraje i nezávislost osobních poradců – jejich informace jsou upřímnější, než by byly informace získané od některého z členů pracovního týmu. Proto jim vedoucí pracovník přikládá poměrně velkou důležitost, což jej v konečném důsledku motivuje ke změně.

Je dobré, když projekty osobního vedení navazují na semináře o manažerských schopnostech. Osobní vedení obvykle probíhá tak, že osobní poradce a manažer absolvují společná sezení, při kterých probírají jednotlivé aspekty chování a možnosti jejich nápravy.

**Datum vydání:** I/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe