Provizorní manažer

Provizorní manažer

Kdysi někdo prohlásil, že v příštích pěti letech se uskuteční tolik změn, kolik se jich dříve neuskutečnilo ani za 50 let. Tyto změny souvisí například se vstupem na nové trhy, fúzemi a navazováním spolupráce s dřívějšími konkurenty či změnou předmětu činnosti firmy. Společnosti se musí s těmito změnami umět vyrovnat, protože právě to může být otázkou jejího života a smrti.

Firmy jsou obvykle řízeny velmi schopnými výkonnými manažery, ovšem změny často vyžadují, aby se do čela firmy postavil člověk, který má bohaté zkušenosti v oboru, v němž se změna uskutečňuje. Mnoho organizací se tedy uchyluje ke konceptu tzv. provizorního managementu (interim management). Provizorními manažery mohou být například poradci či vedoucí.

Co je úkolem interim manažera? Především řízení projektů, řízení změn, podpora vedení firmy a zastupování jednotlivých manažerů v případech, kdy si to situace vyžaduje. Mnoho firem však stále váhá, zda mají provizorního manažera přijmout, protože se domnívají, že by to mohlo implikovat kritiku stávajících vedoucích.
Zdroj: Flexibility.org.uk - nové způsoby zaměstnávání lidí, práce na dálku, management
Zobrazit přehled článků ze zdroje Flexibility.org.uk