Úvod do etiky mobilní komunikace

Úvod do etiky mobilní komunikace

Mobilní telefon má dnes ve vyspělém světě téměř každý člověk, mobilní komunikace se stále více rozvíjí. Smutnou pravdou však zůstává, že nehledě na věk či vzdělání neumí řada lidí své mobilní telefony takříkajíc eticky využívat. Připomeňme v této souvislosti známé nevhodné zvonění telefonů v divadlech, na obchodních jednáních a konferencích, v restauracích, učebnách škol apod. V Americe již proběhly snahy ošetřit používání mobilních telefonů na určitých důležitých místech legislativně, nebyly však nijak zvlášť úspěšné. Zůstává proto na každém jedinci, aby byl schopen odtrhnout se od svého mobilního telefonu a osvojil si přirozené etické zásady mobilní komunikace.

V oblasti etiky mobilní komunikace probíhá řada výzkumů a studií. Ty se shodují na jediném – etika mobilní komunikace nemá nic do činění s tím, jaké technické vymoženosti nám moderní telefony nabízejí, je to věc čistě lidského individuálního přístupu. Toto je několik rad popisujících situace, kterým je v mobilní komunikaci zásadně třeba se vyhnout:
- Nikdy nepřijímejte osobní telefonní hovor v průběhu obchodního jednání ani jednání se spolupracovníky a podřízenými.
- Když telefonujete, nestůjte přitom v bezprostřední blízkosti dalších osob.
- Netelefonujte ve výtazích, knihovnách, muzeích, restauracích, divadlech, čekárnách lékařů, nemocnicích, kostelech, jednacích síních a podobných veřejných místech. Vyvarujte se též telefonování v prostředcích městské hromadné dopravy.
- Nepoužívejte příliš hlasité a provokativní vyzváněcí tóny.
- Nevyřizujte si telefonní hovory ve chvílích, kdy například čekáte ve frontě u pokladny v obchodě či bance.

Pokud chceme eticky správně telefonovat, měli bychom však vědět nejen jak se přitom nechovat, ale i to, jak postupovat. I k tomu je třeba seznámit se s několika základními radami. V zásadě se jedná o to, že na výše uvedených veřejných místech bychom měli své mobilní telefony apriorně vypínat. Důležité je také používání sluchátek na hlučných a nepřehledných místech a informování volaného o tom, kde se při hovoru právě nacházíme. Od věci není ani informovat ty, kteří nám telefonují o tom, že se snažíme využívat svůj mobilní telefon eticky a požádat je o totéž.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral