Správní rada - dynamická, nebo na obtíž?

Správní rada - dynamická, nebo na obtíž?

Správní rada může být příčinou vzestupu i pádu výkonného ředitele. Pokud rada funguje efektivně, je přínosem strategickému vedení a dovoluje řediteli vykonávat jeho práci s optimální efektivitou. Řada výkonných ředitelů mimo jiné uvádí, že správní rada má příliš mnoho členů a nedaří se jim získat od nich potřebnou odezvu. Ředitelé musí čelit mnoha požadavkům z vnějšku i zevnitř podniku - investoři očekávají růst, zákazníci větší hodnotu, lepší kvalitu a služby, objevuje se nová konkurence...

V této situaci by správní rada měla plnit úlohu partnera - její role a role výkonného ředitele by se měly vzájemně doplňovat. Tyto role však musejí být jasně definovány, zrovna tak jako hranice příslušných pravomocí. Ředitelé musejí často vést členy správních rad k tomu, aby se rozvíjeli a vzdělávali v tom, jak se efektivně zhostit svých povinností. Mají k tomu několik důvodů: Hlavní investoři se dívají na kvalifikované správní rady příznivěji a jsou ochotnější věnovat finanční prostředky, vidí-li disciplinované vedení.

Požadavky akcionářů jsou dalším důvodem - očekávají návratnost investic. Také získání kvalifikovaných a schopných ředitelů a dalších členů správní rady je snazší, vidí-li, že vedení podniku pracuje progresivně a efektivně - to se týká i získání samotného výkonného ředitele. Společnosti by proto měly věnovat pozornost nejen rozvoji schopností manažerů, ale nezapomínat ani na nejvyšší vedení.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher