Vyšetřování etických konfliktů na pracovišti

Vyšetřování událostí kolidujících se zákonem, etikou či morálkou ve firmě je poměrně komplexním úkolem a nese s sebou možná rizika. Při dostatečné pozornosti je však možno vyhnout se nástrahám právním i personálním. Celý proces je potřeba diskrétně a pečlivě naplánovat – najít svědky události, s nimiž je třeba promluvit, zvážit, jaký zvolit přístup, otázky atd. Článek přináší několik podnětů, jak se tohoto úkolu zhostit: Prvním krokem je určit, jestli budete potřebovat radu odborníků (a jakých) – zejména, pokud se průzkum týká oblastí ležících mimo vaši pracovní kvalifikaci. Při rozhovorech se svědky používejte otázky s otevřeným koncem nebo takové, na něž nelze odpovědět jen ano – ne; odpovědi na ně přinášejí více informací.

Nedoplňujte tomu, koho se ptáte, slova do úst, nedoříkávejte za něj konce vět – svědek je druhá osoba, nikoliv vy. Ptejte se tak dlouho, dokud si nejste jisti, že jste získali od dotyčného všechny potřebné informace, potřebujete-li se dozvědět určitou konkrétní věc, zaměřte dotazování příslušným směrem. Nedávejte najevo, že nevěříte tomu, co vám svědek říká – vede to k přerušení spolupráce a vy se nedozvíte to, co potřebujete. Při zpracování zprávy o rozhovoru pište jen to, co skutečně dotyčný řekl a co opravdu viděl. Nesměšujte jeho názory nebo věci, které slyšel od jiné osoby.

To co se dozvíte, si ověřujte co nejdiskrétněji. Hledejte další důkazy, které mohou tvrzení svědků podpořit, nebo naopak vyvrátit. Nespokojte se jen s oficiálními tvrzeními, hledejte důkazy všude, kde je to možné, ale tak, abyste respektovali podnikovou politiku. Nikdy, opravdu nikdy neuplatňujte přístup „hodný polda a zlý polda“ – to přenechejte Hollywoodu. Nikdy nelžete o tom, co víte nebo nevíte – jde o podobně nesprávný přístup jako v předchozím případě. Vyšetřování není hra a dopátrat se pravdy může být velmi obtížné.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher