Případová studie - vytvoření globálního dodavatelského řetězce

Společnost Huntsman Tioxide, největší světový výrobce barviv na bázi oxidu titaničitého, se potýkala s problémem nekoordinovaného provozu lokálních podnikových systémů. Autonomní místní jednotky neměly přístup k ostatním částem podnikového systému, proto ani řízení vztahů se zákazníky nebylo příliš efektivní. Tento „slepenec“ byl navíc z hlediska provozu velmi náročný na údržbu i financování a firmě nezbýval čas a prostředky na rozvoj a podporu svých globálních aktivit.

Globální zákazníci se navíc začali dožadovat zavedení e-business procesů, což stávající systém nemohl zajistit. Poté, co začala tržní cena produktů firmy **Huntsman Tioxide** výrazně klesat, firma se obrátila na společnost KPMG o pomoc při zavádění jednotného integrovaného systému, který by snížil náklady, zvýšil transparentnost business procesů a harmonizoval globální aktivity. Jako základní platforma byl zvolen systém SAP.

Aby byl celý projekt úspěšný, bylo potřeba zvolit nejen správnou technologii, ale také od základu změnit některé činnosti ve firmě. Bylo třeba získat podporu managementu jednotlivých oddělení a poté změnit myšlení jednotlivých zaměstnanců K tomuto účelu uskutečnila společnost KPMG mnoho individuálních i skupinových porad. Úspěšná implementace projektu brzy přinesla své ovoce – po prvním roce fungování uspořila firma **Huntsman Tioxide** 12 miliónů dolarů.

Zdroj: KPMG - mezinárodní síť společností, které poskytují služby v oblasti auditu, daní a poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje KPMG