Implementace podnikového portálu: nevyhazujte peníze oknem

Implementace podnikového portálu: nevyhazujte peníze oknem

Firmy se rozhodují pro implementaci podnikových portálů z mnoha pohnutek. Jedni proto, že „to tak dělají všichni“, druzí proto, že mají nejasnou představu o tom, že jim tato implementace něco pozitivního přinese. Nejlépe jsou na tom ty firmy, které přesně vědí, jak jim může podnikový portál pomoci. Protože je však celá záležitost finančně a časově velmi náročná, je třeba z množství na trhu nabízených portálů vybírat skutečně opatrně a s rozvahou.

Funkcí podnikového portálu by mělo být především zlepšení workflow, zvýšení produktivity a zpřístupnění klíčových informací těm skupinám uživatelů, které je potřebují (zaměstnancům, zákazníkům). Podnikový portál musí být integrován s mnoha různými zdroji informací a musí podporovat koordinaci činností uživatelů a poskytovaného obsahu. V praxi to ideálně vypadá tak, že pokud zákazník vznese určitý požadavek, systém jej dokáže správně zatřídit podle oboru a odeslat tomu zaměstnanci, který jej vzhledem ke svým schopnostem nejspíše dokáže vyřešit.

Mnoho podnikových portálů však tyto funkce postrádá a zaměřuje se pouze na poskytování obsahu na základě úloh uživatelů ve společnosti. Produktivitu zaměstnanců však přitom nejvíce zvyšuje možnost využívat personalizovaný obsah, který má vztah k projektu, na němž právě pracují.
Zdroj: KM World On-Line - internetový magazín o problematice správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM World On-Line