Jak si Skandia poradila se správou znalostí

Jak si Skandia poradila se správou znalostí

Skandia je mezinárodní skupina sdružující firmy poskytující pojištění a finanční služby. Se svými aktivitami ve více než 20 zemích Evropy, Ameriky a Asie, 10 000 zaměstnanci a 80 000 akcionáři je jednou z vedoucích pojišťovacích skupin v Evropě. V roce 2000 dosáhl zisk společnosti 198 miliard švédských korun. Zhruba v 80. letech zjistil tehdejší CEO společnosti Jan Carendi, že aktivity firmy v oblasti služeb vyžadujících znalosti se odvíjí od tradičních aktiv, jako budov a vybavení a ignorují nové nehmotné faktory, jako talent jednotlivců, synergické tržní vztahy a tok kompetencí.

Skandia proto implementovala **I-Navigator**, nástroj pro správu intelektuálního kapitálu. Tento nástroj obsahuje reportovací model, který znázorňuje poměr mezi finančním a intelektuálním kapitálem společnosti Skandia. Díky němu je možné získat ucelenější obrázek o všech operacích. Je z něj patrná rovnováha mezi finančními aspekty, aktuálními aspekty péče o zákazníka, zaměstnance a řízení procesů a budoucími možnostmi dalšího rozvoje.

V současné době jsou ve stadiu prototypů další znalostní aktivity, jako např. znalostní safari, znalostní hry, znalostní kavárna a další znalostní plány. Konceptem firmy Skandia se začaly řídit i další společnosti a snaží se zavádět svá vlastní střediska podpory rozhodování a plánování.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com