Odměňování a motivace znalostních pracovníků: nejen chléb a hry

Odměňování a motivace znalostních pracovníků: nejen chléb a hry

Je velmi důležité si uvědomit, že znalostní pracovníci potřebují k úspěšnému zvládnutí své práce především intelekt, a nikoli motorické funkce. Chtějí-li tedy manažeři úspěšně motivovat znalostní pracovníky, musí odměňovat především jejich psychiku. Toho lze dosáhnout například návrhem a řízením odměn podle pěti zásad zmíněných v článku. Zde je také prakticky popsáno několik typů odměn pro psychiku.

Manažeři znalostních pracovníků by měli vědět, že nejefektivnější odměny pro psychiku člověka jsou ty, které jsou „ušity na míru“ konkrétnímu člověku a jsou vhodné pro konkrétní dobu a situaci. Žádná obecná skupina odměn pro účely motivace znalostních pracovníků tedy neexistuje. Jaké jsou tedy základní zásady motivace znalostních pracovníků?
* Zásada integrace psychologie, sociologie a fyziologie. Znalostní pracovníci musí být motivováni tím, co je povzbuzuje jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Nejideálnější odměnou jsou pro ně úkoly, které je baví a které dělají rádi, která je navíc určitým způsobem prestižní. Zaměstnanci by také měli mít možnost tyto úkoly dle libosti měnit.
* Zásada nezobecňování. Manažeři by měli stále sledovat, co který znalostní pracovník dělá nejraději a jaká motivace na něj za konkrétních podmínek „zabírá“.
* Zásada eliminace pocitu bezmocnosti. Pocit bezmocnosti výrazně podkopává pracovní morálku znalostního pracovníka. Manažeři by se proto měli snažit odstraňovat z cesty všechny překážky, které by mohly zaměstnancům bránit v iniciativě.
* Zásada rozsahu odměňování. Proces odměňování znalostních pracovníků by měl být zahájen ještě před započetím znalostní práce a měl by být ukončen až dlouho po jejím skončení. Předběžné odměny jsou „a priori odměny“ (mohou být jak finanční, tak i nefinanční), odměny po skončení práce jsou označovány jako „a posteriori“. A priori odměnou může být například slavnostní zahájení projektu a jmenování zaměstnance jeho vedoucím.
* Zásada vlastního odměňování zaměstnanců. Zaměstnanci by měli mít možnost odměnit sami sebe. Formou takové odměny může být například i svoboda pracovníka určit si členy svého pracovního týmu.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com