Nižší bonusy pro šéfy Teska

Generální ředitel britské společnosti Tesco Philip Clarke se vzdal svého ročního bonusu ve výši 372 000 liber. Reagoval tak na neuspokojivé obchodní výsledky společnosti na britském trhu. Vydělá si tedy základní roční plat ve výši 1,1 milionu liber. Nižší bonusy se dotkly také výkonných ředitelů a 5000 manažerů společnosti. Výkonní ředitelé si odnesou 13,5 % maximální výše bonusu (maximální výše bonusu dosahuje 27 % základního platu) a manažeři 17 % této částky.

Třetí největší maloobchodní síť na světe sice v rámci svého finančního roku do 25. února 2012 dosáhla zisku 3,8 miliardy liber, její úspěch na světových trzích však skryl 1% pokles na domácím trhu.

Politika odměňování vrcholových manažerů v Tesku prošla úpravou již v minulém roce po vzpouře akcionářů, z nichž větší polovina odmítla schválit dosavadní podmínky vyplácení bonusů. Nynější struktura odměn sjednocuje čtyři původní dlouhodobé pobídkové plány do jednoho. Výkonnost je hodnocena na základě dvou místo původních pěti měřítek – výnosnosti zapojeného kapitálu a zisku na akcii. Počet měřítek pro výroční bonusy byl snížen z více než dvaceti na sedm.

Řadoví zaměstnanci si rozdělí 110 milionů liber ze zaměstnaneckého schématu hotovostních odměn. Bližší informace o struktuře odměňování a obchodních výsledcích společnosti jsou k dispozici ve výroční zprávě, která byla právě zveřejněna na jejích webových stránkách.

-kk-

Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian