CRM se stále častěji zaměřuje na konkrétní zákazníky

CRM se stále častěji zaměřuje na konkrétní zákazníky

Techniky a strategie CRM se případ od případu značně liší. Je skutečně velmi obtížné určit klíčový prvek pro takové strategie, protože každá firma je zaměřena na jiný typ zákazníků. Tito klienti mají samozřejmě velmi rozličné a různorodé potřeby. Najít je a uspokojit je hlavním úkolem CRM.

Přesto lze však vysledovat některé společné prvky, které jsou obecně platné pro všechny techniky řízení vztahů se zákazníky. Poslední průzkumy ukazují, že jedním z klíčových faktorů je personalizace.

Tato technika se jednak snaží najít jakýsi prototyp vhodného klienta, jednak se zaměřuje přímo na potřeby jedince. První i druhé zaměření potom pomáhá firmě zajistit zákazníkovu spokojenost zdokonalováním vlastních produktů nebo služeb. Obě také pracují na základě dotazníků, osobních poradců a dalších prostředků, a to za použití moderní technologie i bez něj.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM