Virtuální podniková univerzita - dobrý způsob sdílení znalostí

Virtuální podniková univerzita – dobrý způsob sdílení znalostí

Aby bylo možné v rámci organizace úspěšně sdílet znalosti, je třeba na tuto skutečnost zaměstnance připravit. Dobrým způsobem je vytvoření podnikové univerzity, jejíž součástí bude databáze či sklad, kam budou jednotliví zaměstnanci „odkládat“ své znalosti. Proces „odkládání“ musí být pochopitelně co nejjednodušší. V ideálním případě je možné tuto univerzitu rozšířit i za hranice organizace a sdílet znalosti i se zákazníky a dodavateli.

Virtuální univerzita by se dále měla skládat ze dvou hlavních součástí: nástroje pro komunikaci a jednoho nebo více vyhledávačů, které umí reagovat na dotazy. Proces učení by měl být postaven na faktu, že člověk se nejlépe učí vlastní zkušeností a každý by se měl učit jen to, co potřebuje pro vlastní praxi. Ti, kdo svými znalostmi přispívají, by měli být za svou snahu také určitým způsobem oceněni.

Článek uvádí příklady návrhu podnikové univerzity, použitých nástrojů a skutečností, na které by se měl při projektování podnikové univerzity brát ohled.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe