Většina obchodních procesů stále probíhá formou off-line

Většina obchodních procesů stále probíhá formou off-line

Navzdory novým technologiím pro transakce on-line jedná většina zákazníků s dodavateli stále prostřednictvím telefonu. Takovýto proces je však zdlouhavý a zákazník získá v jeho průběhu spíše negativní pocit. Hladkému průběhu transakcí on-line brání také nedostatek relevantních informací v databázích, které využívají zástupci zákaznických služeb (ozn. CSR).

Jedním ze způsobů, jak se můžeme vyhnout „efektu sila“, je přijetí vícekanálové strategie. Pohled na podnik jako celek může zprostředkovat technologie portálů. Telefon bude použitelný i nadále, a to díky jazyku **VoxML** od společnosti **Motorola.**

Technologie postavená na jazyku VoxML se zatím prosazuje o poznání snáze než protokoly bezdrátových komunikací WAP. V současné době ji podporuje na 500 prodejců.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine