Manažer "fénixovského" typu - podpora tvořivosti a odpovědnosti

Manažer „fénixovského“ typu – podpora tvořivosti a odpovědnosti

Článek je shrnutím knihy Soaring With The Phoenix, která je příručkou receptů pro ty společnosti a jedince, kteří se chtějí odpoutat od tradiční praxe managementu. Podle autorů publikace mají manažeři „fénixovského“ typu schopnost přispívat kolektivu, který vedou, několika základními dovednostmi. Předně jsou schopni odkrýt a pojmenovat problémy, s nimiž se organizace potýká a jimž se ostatní vyhýbají – to je prvním krokem k tomu, aby mohly být řešeny. Dalším důležitým přínosem je jejich umění zaangažovat osazenstvo firmy na tom, aby se snažilo samo tyto problémy vyřešit – nenařizují, ale vzbuzují zájem tím že povzbuzují ostatní, dodávají jim odvahu a nesou spoluúčast na jejich práci.

Dovedou určit priority využití prostředků, jimiž firma disponuje, a vymezit, kde mají být použity. Jsou zaměřeni na zákazníka a vše, co s ním souvisí. Růst podniku je pro dán a rozvojem lidí v něm. Jsou si vědomi, že růst schopností je investicí do budoucnosti. Jsou ochotni vzdát se části svých pravomocí ve prospěch toho, že každý přijímá odpovědnost za překonávání překážek a řešení problémů. Podporují vzdělávání a školení – získávání nových dovedností a poznatků je pro ně součástí pracovní pozice. Vědí, že příležitost učit se je skryta nejen v úspěších, ale i chybách. Upřednostňují znalosti nad oficiální podnikovou hierarchií.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher