Informační bezpečnost v roce 2003

Informační bezpečnost v roce 2003

Aktuální celosvětová studie časopisu CIO Magazine a společnosti PricewaterhouseCoopers „The State of Information Security, 2003“ se jak už její název napovídá zaměřila na současnou bezpečnost informačních systémů a technologií. Konkrétně probíhala od 15.dubna do 7.července letošního roku prostřednictvím elektronické pošty. Celkem se jí zúčastnilo 7 596 výkonných ředitelů, finančních, informačních a bezpečnostních manažerů, viceprezidentů a ředitelů společností z 54 zemí světa. Respondenti pocházeli z nejrůznějších oborů, z nichž nejvyšší procento zaujímala odvětví ve vztahu k počítačům (14%). 28% respondentů pak uvedlo, že jejich společnost má méně než 100 zaměstnanců.

Mezi klíčové objevy studie patří skutečnost, že více než polovina podniků hodlá zvýšit investice do bezpečnostních opatření až o 50%. Počet podniků zasažených v tomto roce bezpečnostní krizí se oproti roku loňskému snížil. Bezpečnost v této oblasti se stane v roce 2004 strategičtější otázkou a podniky budou investovat více zdrojů do vývoje plánů, architektur IT systémů a řízení rizika. Prioritami budou školení zaměstnanců, další vzdělávání a vývoj bezpečnostních politik a standardů v podnicích.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com