Vytvoření aktivně se učící organizace

Vytvoření aktivně se učící organizace

Společnost BP, která se spojila se společností Amoco a vytvořila jednu z nejsilnějších a nejvíce konkurenceschopných mezinárodních energetických a petrochemických skupin na světě, prošla během několika posledních let výraznou podnikovou transformací. Důležitou složkou této transformace byla implementace "Obecného operačního prostředí", založeného na technologii Microsoftu. Transformace umožňuje, aby každý jednotlivec v podniku mohl rutinně komunikovat, spolupracovat a sdílet informace a pro celou organizaci znamená velký přínos.

Společnost BP potřebovala zajistit každému jednotlivci v podniku základní možnosti rutinní komunikace, spolupráce a sdílení informací, bez toho, že by podkladová infrastruktura působila jako bariéra toku informací. Vedoucí management podniku v tom viděl základ ke zvýšení výkonnosti spolupráce týmů a jednotlivců nezávisle na organizační struktuře.

Začátkem roku 1996 byl vytvořen projektový tým, jehož úkolem byl návrh a vývoj koncepce komunikací, spolupráce a sdílení informací a jejich realizace. "Obecné operační prostředí" (**Common Operating Environment** – COE), jak se začalo nazývat, mělo zahrnovat obecný desktop pro každého uživatele.

Jako globální síťové řešení společnosti BP byl zvolen za základ **Microsoft Windows NT Server**, veškerý jiný síťový software byl nahrazen. COE je zaměřeno na komunikace, spolupráci a sdílení informací standardním způsobem, podporujícím způsob práce založený na spolupráci. To vše samo o sobě neposkytovalo funkční podnikové aplikace k provádění podnikových procesů. Poskytuje to však platformu, na které mohou tyto aplikace pracovat.

Vedle procesu návrhu a testování byl vypracován i program pro šíření informací a osvětu. Velká pozornost byla věnována šíření informací uživatelům o tom, proč byl zvolen obecný desktop. Pomocí novin, pojízdných výstavek a publikací byly rozšiřovány plány nasazení a informace o technických standardech. Po provedení implementace byly další informace předávány pomocí rozsáhlého využití intranetového serveru. Ústřední tým také připravil školicí programy, které byly sdíleny více webovými servery. Každý uživatel zpravidla navštívil půldenní nebo celodenní kurz, objasňující základy používání nových PC v novém prostředí COE.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Microsoft - české webové stránky společnosti Microsoft
Zobrazit přehled článků ze zdroje Microsoft