Sociální média v manažerské praxi

Sociální média patří k nepřehlédnutelným fenoménům dnešní doby. Na to, jaký postoj k nim zastávají manažeři, se ve svém článku na blogu Harvard Business Review zaměřuje vicepresident společnosti Gartner Research Anthony J. Bradley a jeho kolega Mark P. McDonald. Vymezují šest základních přístupů od vnímání sociálních médií jako hrozby až po představu velmi reálných příležitostí.

Zamýšlejí se nad tím, jak v případě jednotlivých přístupů strategicky zapojit sociální média do manažerské praxe. Nejde přitom o technologie, ale o lidi. Hodnota sociálních médií pro firmu vychází z toho, jak je manažeři dokáží využít k novým způsobům spolupráce v komunitách a zvyšování výkonnosti. Zkuste si odpovědět na otázku, kde stojíte vy.

Nerozum

Manažeři s tímto přístupem vnímají sociální média jako zdroj zábavy s minimální firemní hodnotou. Pak je třeba spojit sociální média s přímými obchodními hodnotami a uznávanými firemními cíli.

Strach

Manažeři s tímto přístupem se sociálních médií obávají v tom smyslu, že mohou poškozovat produktivitu, soukromí, jejich manažerskou autoritu, regulační opatření apod. Proto odrazují od jejich používání či je zcela zakazují. Pak je třeba soustředit se alespoň zprvu na nízkorizikové iniciativy.

Lehkovážnost

Manažeři s tímto přístupem neberou sociální média vážně. Nezakazují jejich užívání, ale ani nedělají nic pro jejich využití a čekají, že výsledky přijdou sami. Pak je třeba odstoupit od technologického pohledu a hledat konkrétní účely využití ke zlepšení spolupráce.

Pochopení

Manažeři s tímto přístupem vidí jak potenciální hodnotu sociálních médií, tak i potřebu lepší organizace a strategičtějšího využití. Pak je třeba stavět na těchto pozitivních základech a propagovat sociální média jako strategický prostředek masové spolupráce směrem k podřízeným i k vedení firmy.

Rozšiřování

Manažeři s tímto přístupem vytvářejí organizaci, která začíná se sociálními médii pracovat jako celek. Pak je třeba stavět na minulých úspěších, prosazovat další rozvoj a zvyšovat investice.

Splynuti

Manažeři s tímto nejpokročilejším přístupem chápou spolupráci v komunitách jako běžnou součást práce zakořeněnou v uvažování a chování zaměstnanců. Pak je možné hovořit o sociální organizaci.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review