Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Pl��nov��n�� a organizace pr��ce" bylo nalezeno 1545 článků.

Článek v rámci předplatného Deleguji, deleguješ, delegujeme

26.8.2002  Deleguji, deleguješ, delegujeme

Delegovat znamená předat ostatním zpravidla kolegům úlohy, kompetence a zodpovědnost. Mnozí vidí v delegaci především riziko mají strach z konkurence, spolupracovníci se mohou dopustit chyb, kdo má…

Článek v rámci předplatného Jak zlepšit efektivitu pracovních porad

23.8.2002  Jak zlepšit efektivitu pracovních porad

Lidé se často bojí pracovních setkání, protože je považují za bezúčelná a neefektivní. Bohužel, často mají pravdu. Prvotním účelem porad je sdílení informací a brainstorming, což má přispět k řešení…

Článek v rámci předplatného Informační logistika - informace ve správný čas na správném místě

19.8.2002  Informační logistika – informace ve správný čas na správném místě

Internet původně sloužil jako nástroj k shromažďování informací pro armádu a vědu. Nyní je jeho využití mnohem širší, mimo jiné slouží i podnikům k prezentaci a ke komunikaci se zákazníky. S novými…

Článek v rámci předplatného I telefonovat se musí umět

19.8.2002  I telefonovat se musí umět

Telefon patří na pracovišti k největším žroutům času. Právě když se člověk chystá něco důležitého dodělat, zazvoní telefon zákazník se potřebuje na něco důležitého zeptat, kolega potřebuje určité…

Článek v rámci předplatného Chování lidí určuje struktura řízení společnosti

19.8.2002  Chování lidí určuje struktura řízení společnosti

Centralizované organizace s přísnou hierarchií pracují asi tak dobře jako polámané hodiny. Co situaci možná ještě zhoršuje, jsou proslovy managementu o spolupráci, týmech, důvěře atd. a zároveň…

Článek v rámci předplatného Již nikdy nedostatek času!

15.8.2002  Již nikdy nedostatek času!

Úspěch v práci nemusí jít nutně ruku v ruce s nedostatkem času a zanedbáváním osobního života. Kdo chce efektivně využívat svoji pracovní dobu, měl by zapřemýšlet nad tím, jak si ji lépe zorganizovat.…

Článek v rámci předplatného Sdílené vedení - cesta k výkonnému týmu

13.8.2002  Sdílené vedení – cesta k výkonnému týmu

Sdílené vedení je protikladem k tradičnímu stylu typu nařizuj a zkontroluj, v němž velení a autorita spočívá téměř výhradně na špičkovém managementu. Ve vysoce výkonných týmech jsou však všichni…

Článek v rámci předplatného Jak efektivně moderovat týmové sezení

12.8.2002  Jak efektivně moderovat týmové sezení

Týmová sezení, porady a semináře se často konají ve stejném čase, vzájemně se prolínají a jsou nabity důležitými tématy. V důsledku toho lidé někdy ztrácí pojem o tom, co si z něj mají odnést. Vedoucí…

Článek v rámci předplatného Jak ušetřit čas při vyřizování pošty

9.8.2002  Jak ušetřit čas při vyřizování pošty

Kdo se nechce nechat pohřbít pod lavinou papírů, musí se naučit efektivně a systematicky zacházet s doručenou poštou a informacemi. K rychlejšímu zpracování pošty vám mohou pomoci následující pravidla…

Článek v rámci předplatného Máte ve své zaměstnance důvěru?

23.7.2002  Máte ve své zaměstnance důvěru?

Manažer si musí v první řadě uvědomit, že nemůže vše dělat sám. Musí se tedy naučit efektivně rozdělovat úkoly a odpovědnost. Jeho úkolem je organizovat, koordinovat, vytyčovat úkoly a priority. Tím,…

Máte dost času na své zaměstnance?

18.7.2002  Máte dost času na své zaměstnance?

Jednou z nejobvyklejších stížností manažerů je Mám tolik své vlastní práce, že na nějaké vedení zaměstnanců, komunikaci s nimi, jejich motivaci a hodnocení výkonnosti nemám čas! Pokud jste jedním z…

Článek v rámci předplatného Přenášení pravomocí - několik rad

12.7.2002  Přenášení pravomocí – několik rad

Přenášení pravomocí a delegování zástupců je jedním z nástrojů efektivního managementu nikdo nestíhá vše sám. Článek přináší několik rad, jak se vyhnout chybám při tomto způsobu vedení. Nejprve je…

Článek v rámci předplatného A zase outsourcing...

8.7.2002  A zase outsourcing...

Princip outsourcingu je jednoduchý: určitá společnost si vybere firmu, která jí bude zajišťovat činnosti, které pro ni nejsou klíčové. Díky tomu se ušetří náklady a uvolní se lidské zdroje. Tímto…

Osvěžující pracovní porady? Proč ne

3.7.2002  Osvěžující pracovní porady? Proč ne

Nejlepší pracovní setkání a porady mají pozitivní vliv na své účastníky ještě dlouho po svém zakončení měly by probíhat v srdečném a nadšeném duchu a dodávat energii členům týmu, přinášet oboustranný…

Článek v rámci předplatného Jak připravit strategickou plánovací poradu

27.6.2002  Jak připravit strategickou plánovací poradu

Strategické plánovací setkání či porada je příležitostí, kdy mohou manažeři přednést svoje návrhy a podněty k řízení a chodu podniku. Článek podrobně rozebírá přípravu a vedení takové porady. Prvním…

Výpis 14861500 z celkem 1545