Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Personální řízení" bylo nalezeno 1202 článků.

Článek v rámci předplatného Význam asynchronního e-learningu pro firmu

6.6.2001  Význam asynchronního e-learningu pro firmu

Do vzdělávání byly v poslední době investovány značné prostředky, rozšířila se také nabídka možností, jak ho dosáhnout. Nedávno se začala prosazovat nová možnost: výuka po Internetu.Registrovaní…

Kontakt se zákazníkem je pro zaměstnance důležitým motivačním faktorem

4.6.2001  Kontakt se zákazníkem je pro zaměstnance důležitým motivačním faktorem

Autor popisuje zkušenost svého přítele, který pracoval na výrobní lince. Počáteční nadšení a snaha o uplatnění tvořivosti přešly postupně v úmornou práci a plnění příkazů. Po 20 letech se mohl tento…

Článek v rámci předplatného Techniky zvyšování odolnosti proti stresu

4.6.2001  Techniky zvyšování odolnosti proti stresu

Nedávno provedený průzkum odhalil, že stres patří mezi 10 nejčastějších zdravotních rizik spojených se zaměstnáním. Ke vzniku kardiovaskulárních chorob postačí i stres střední intenzity. Dlouhodobý…

Je třeba obnovit důstojnost a vzájemný respekt na pracovišti

18.5.2001  Je třeba obnovit důstojnost a vzájemný respekt na pracovišti

Manažeři lidských zdrojů často hovoří o problémech s morálkou a s produktivitou. Jednotlivé střety odráží ve stále větší míře nepřátelskou atmosféru. Zaměstnanci se bojí být sami sebou, stále častěji…

Spolupráce s externí personální agenturou? Nezapomeňte na smlouvu!

18.5.2001  Spolupráce s externí personální agenturou? Nezapomeňte na smlouvu!

Personální oddělení se ve stále větší míře obracejí na externí náborové pracovníky. Přitom se však dopouštějí jedné chyby: neuzavírají se třetí stranou smlouvy.O významu smlouvy by měli být poučeni…

Datové sklady nejen pro vrcholový management

9.5.2001  Datové sklady nejen pro vrcholový management

Datový sklad je nezbytnou nadstavbou provozních informačních systémů (IS). Pracovníci firemního managementu mohou s jeho pomocí analyzovat data, odhalovat skryté souvislosti a sledovat trendy. Tento…

Článek v rámci předplatného Dvanáct rozměrů interní strategické komunikace

4.4.2001  Dvanáct rozměrů interní strategické komunikace

Článek je přehledem zásad interní strategické komunikace. Autor má za sebou 25 let praxe v této oblasti, sám vypracoval nové přístupy k modelování, plánování a hodnocení komunikace.1. **Strategická…

Článek v rámci předplatného Výkonný management hraje klíčovou roli v boji proti úplnému fyzickému a emočnímu vyčerpání zaměstnanců

14.3.2001  Výkonný management hraje klíčovou roli v boji proti úplnému fyzickému a emočnímu vyčerpání zaměstnanců

Článek pojednává o úplném vyčerpání pracovníků v důsledku dlouhodobé zátěže. V případě, že daná společnost aplikuje správu znalostí, může toto vyčerpání (tzv. burnout) představovat riziko nemoci z…

Nezávislí ředitelé společností

7.3.2001  Nezávislí ředitelé společností

Před deseti lety byl podíl ředitelů amerických společností, kteří před svým nástupem nebyli svázáni s chodem dané společnosti, 66 % z celkového počtu ředitelů. V loňském roce se tento podíl zvýšil na…

Článek v rámci předplatného Jaké jsou skutečné příčiny odchodů zaměstnanců

13.2.2001  Jaké jsou skutečné příčiny odchodů zaměstnanců

Řada společností se v současné době obává odchodů zaměstnanců. Z toho pramení snaha pochopit příčiny fluktuací. Nedávný průzkum provedený společností **Development Dimensions International** odhalil…

Článek v rámci předplatného Pět mýtů o manažerech

2.2.2001  Pět mýtů o manažerech

Falešné představy o komunikaci silně ovlivňují způsob, jakým na komunikaci nahlížejí manažeři. Ještě závažnější skutečností však je, že manažeři nezvládají řízení komunikačních procesů ve své…

Článek v rámci předplatného Nové metody práce s lidskými zdroji

15.1.2001  Nové metody práce s lidskými zdroji

Ve snaze eliminovat administrativu a urychlit probíhající procesy sahají společnosti někdy k zavedení interních elektronických trhů práce. Některé společnosti již začínají vyčleňovat práci s lidskými…

Článek v rámci předplatného Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

16.11.2000  Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Více než kdy jindy vyvstává v současné době potřeba nezávislých poradců, dodavatelů a dalších pracovníků. Společnost **icPlanet** poskytuje (zatím zdarma) inteligentní softwarové nástroje, jež mají…

Co slibuje správa znalostí a jaké vyžaduje organizační změny?

23.10.2000  Co slibuje správa znalostí a jaké vyžaduje organizační změny?

Správa znalostí má zajistit, aby každý pracovník s rozhodovací pravomocí mohl těžit ze zkušeností a schopností celé organizace. Manažeři se však ve snaze o usnadnění přenosu znalostí často vydávají…

Článek v rámci předplatného Perspektivy oboru správy znalostí: Jak to vidí uznávaní experti?

23.10.2000  Perspektivy oboru správy znalostí: Jak to vidí uznávaní experti?

Na druhém výročním kolokviu Knowledge Advantage o problematice správy znalostí v Chicagu zaznělo několik obzvláště zajímavých příspěvků. Tyto příspěvky představovaly značně odlišné perspektivy oblasti…

Výpis 11861200 z celkem 1202