Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Personální řízení" bylo nalezeno 1205 článků.

Stres v zaměstnání může způsobit řadu nemocí

14.8.2001  Stres v zaměstnání může způsobit řadu nemocí

Ve Spojených státech se v letech 1985 1990 zdvojnásobil počet zaměstnanců, kteří pociťují vysoký stres. Existuje celá řada stresujících vlivů: přerozdělení práce, krátké termíny dokončení nebo…

Článek v rámci předplatného Správa znalostí může v období recese posloužit jako záchranné lano

13.8.2001  Správa znalostí může v období recese posloužit jako záchranné lano

Stagnující společnosti mají tendenci propouštět zaměstnance a vzdávat se nových obchodních iniciativ. Mimo nebezpečí nejsou ani informační technologie. Nejvíce ohrožený bývá rozpočet na zaměstnanecké…

Poznejte šest významných osobností v oboru správy znalostí

13.8.2001  Poznejte šest významných osobností v oboru správy znalostí

Tento článek pojednává o šesti významných osobnostech z oblasti správy znalostí. Při výběru dostali přednost takoví jedinci, jejichž práce za poslední dva roky přinesla největší prospěch, míru inovace…

Článek v rámci předplatného Standardizace v oblasti elektronické výuky

10.8.2001  Standardizace v oblasti elektronické výuky

Investice společností do elektronického vzdělávání (e-learning) přesáhly v roce 2000 hodnotu 2 miliard dolarů. Nové systémy spojují tradiční výukové programy s programy novými a dohlížejí na docházku…

Článek v rámci předplatného Poskytnutí vhodného pracovního místa pro osobu s postižením - Současná situace v USA

1.8.2001  Poskytnutí vhodného pracovního místa pro osobu s postižením – Současná situace v USA

Zákon ukládá zaměstnavatelům ve Spojených státech povinnost poskytnout lidem s postižením rozumné pracovní místo. Tato povinnost obvykle odpadá v případě, že zaměstnavatel o postižení zaměstnance…

Článek v rámci předplatného Vyšší věk zaměstnanců působí personalistům a manažerům zbytečné starosti

1.8.2001  Vyšší věk zaměstnanců působí personalistům a manažerům zbytečné starosti

Ve Spojených státech můžeme najít mnoho manažerů, kteří dokázali vytěžit ze své vyzrálosti a tedy i z vyššího věku. Za třicet let však bude pětina Američanů za hranicí 65 let a začne se projevovat…

Firemní tajemství je nutno chránit

1.8.2001  Firemní tajemství je nutno chránit

Kradení firemních tajemství je v globálním konkurenčním prostředí běžnou součástí podnikatelské strategie. Praktiky vyzvědačství a špionáže se neomezují pouze na politiky.Na firemní tajemství…

Jak získat a udržet kvalifikované pracovníky

31.7.2001  Jak získat a udržet kvalifikované pracovníky

Elektrotechnické podniky v dnešní době bojují současně na dvou frontách. Vedle neustálých snah o technickou inovaci a modernizaci výrobků, jejichž morální životnost se neustále zkracuje, je klíčovým…

Článek v rámci předplatného Zaměstnanci obvinění z užívání drog žalují své bývalé zaměstnavatele

31.7.2001  Zaměstnanci obvinění z užívání drog žalují své bývalé zaměstnavatele

Testování zaměstnanců na užívání drog se stalo kamenem úrazu pro denverskou leteckou společnost **Frontier Airlines**. Poté, co bylo na základě těchto testů a údajné manipulace se vzorky moči…

Článek v rámci předplatného Výběr lidí na základě testů: Ano či ne?

31.7.2001  Výběr lidí na základě testů: Ano či ne?

Ve snaze předejít najímání nesprávných lidí sahají společnosti stále častěji k psychologickým testům a k hodnocení osobnosti. Tím se však vystavují obvinění z porušování soukromí a z diskriminace.…

Článek v rámci předplatného Propouštění a jeho vliv na zbylé zaměstnance

31.7.2001  Propouštění a jeho vliv na zbylé zaměstnance

Propuštění pracovníka znamená pro zaměstnavatele i určité riziko spojené s hledáním náhrady. Další aspekty propouštění jsou odliv talentu, problémy s morálkou, pokles produktivity práce a zvýšené…

Opce na akcie motivují řadové zaměstnance

31.7.2001  Opce na akcie motivují řadové zaměstnance

S klesajícími cenami akcií ztrácí svůj punc také opce. Přesto je přibližně třetina společností nabízí i svým řadovým zaměstnancům. Tento trend se do značné míry týká počítačových firem. Ukazuje se, že…

Trh práce - budoucnost patří Internetu

27.7.2001  Trh práce – budoucnost patří Internetu

V průběhu ledna tohoto roku zaznamenaly německé internetové portály zaměřené na zprostředkování práce více než 1,6 miliónu přístupů. To znamená, že tyto stránky navštívil v průměru každý osmý Němec,…

Článek v rámci předplatného E-recruiting: efektivní nábor zaměstnanců s využitím Internetu

27.7.2001  E-recruiting: efektivní nábor zaměstnanců s využitím Internetu

Téměř 80 % podniků ze skupiny Top 500 nabízí na svých internetových stránkách volná pracovní místa. Ještě před dvěma lety bylo toto číslo podstatně nižší necelých 30 %. Ovšem ne všechny podniky…

Článek v rámci předplatného Rozmyslete si, co budete vyžadovat od svého konzultanta pro správu znalostí

16.7.2001  Rozmyslete si, co budete vyžadovat od svého konzultanta pro správu znalostí

Nejproblematičtějším aspektem budování úspěšného systému správy znalostí je zajištění účinné angažovanosti lidí. Kvalitní konzultanti správy znalostí hrají důležitou roli v hledání expertů, v…

Výpis 11561170 z celkem 1205