Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Internet a e-mail" bylo nalezeno 655 článků.

Článek v rámci předplatného Vytváření hodnoty na burzách 21. století

16.8.2001  Vytváření hodnoty na burzách 21. století

Většina společností v současné době využívá nové možnosti elektronických burz, a tím zlepšuje účinnost a efektivitu svých procesů. Nejoblíbenější oblastí pro aplikaci těchto možností je řízení vztahu…

Článek v rámci předplatného Globální konsorcia: Nová výzva Internetu

16.8.2001  Globální konsorcia: Nová výzva Internetu

V posledních měsících vzniklo na trhu obrovské množství burz jak vertikálních, tak horizontálních. Zdá se, že možnosti Internetu při vytváření nových aplikací typu B2B jsou neomezené. Průkopníci…

TransLease Pro - spolupráce všech subjektů zapojených do pronájmu automobilů

15.8.2001  TransLease Pro – spolupráce všech subjektů zapojených do pronájmu automobilů

Systém **TransLease Pro** zabezpečuje spolupráci vlastníků, prodejců a opravářů pronajatých vozidel (po celou dobu jejich životnosti) a poskytuje plně integrované aplikace určené k vyřizování…

Úloha burzovních společností v novém ekonomickém prostředí

15.8.2001  Úloha burzovních společností v novém ekonomickém prostředí

Burzy typu **B2B** připomínají své fyzické protějšky pouze na první pohled. I nadále je u nich patrná snaha o změnu struktury a o další rozvoj. Burzy **B2B** budou pracovat s nehmotnými produkty, jako…

Technologie WDMS doplňuje za chodu systém správy dokumentů Hummingbird

14.8.2001  Technologie WDMS doplňuje za chodu systém správy dokumentů Hummingbird

Pokud jsme schopni vyhledávat dokumenty v organizovaných a dobře indexovaných archivech, může nám to značně usnadnit práci se znalostmi. Důležitá však bývá i pouhá informace o přítomnosti či…

Článek v rámci předplatného Extranet posiluje vztahy společnosti Mitsubishi s prodejci

13.8.2001  Extranet posiluje vztahy společnosti Mitsubishi s prodejci

Společnost **Mitsubishi Fuso Truck of America Inc.** sdílela své informace prostřednictvím tištěných brožur, manuálů a bulletinů, prodejci si však stěžovali na nadbytek materiálů a na neschopnost…

Článek v rámci předplatného Sdílení obrazových záznamů po intranetu namísto zasílání videokazet

13.8.2001  Sdílení obrazových záznamů po intranetu namísto zasílání videokazet

Pro společnost, která nemá k dispozici odpovídající technologii, může její celosvětový rozsah znamenat zpomalení růstu. Taková byla výchozí situace firmy **Saatchi & Saatchi Worldwide**, s…

Článek v rámci předplatného Standardizace v oblasti elektronické výuky

10.8.2001  Standardizace v oblasti elektronické výuky

Investice společností do elektronického vzdělávání (e-learning) přesáhly v roce 2000 hodnotu 2 miliard dolarů. Nové systémy spojují tradiční výukové programy s programy novými a dohlížejí na docházku…

Článek v rámci předplatného Aktuální vývoj v oblasti integrace informačních systémů pro obchod

31.7.2001  Aktuální vývoj v oblasti integrace informačních systémů pro obchod

Počet integrovaných řešení naznačuje, že energetické společnosti usilují o integraci svých informačních systémů. Skutečný stav však má k všeobecné integraci daleko a nabízené systémy nedokáží zajistit…

Trh práce - budoucnost patří Internetu

27.7.2001  Trh práce – budoucnost patří Internetu

V průběhu ledna tohoto roku zaznamenaly německé internetové portály zaměřené na zprostředkování práce více než 1,6 miliónu přístupů. To znamená, že tyto stránky navštívil v průměru každý osmý Němec,…

Článek v rámci předplatného E-recruiting: efektivní nábor zaměstnanců s využitím Internetu

27.7.2001  E-recruiting: efektivní nábor zaměstnanců s využitím Internetu

Téměř 80 % podniků ze skupiny Top 500 nabízí na svých internetových stránkách volná pracovní místa. Ještě před dvěma lety bylo toto číslo podstatně nižší necelých 30 %. Ovšem ne všechny podniky…

Článek v rámci předplatného Druhá generace Internetu rozšiřuje sdílení znalostí za hranice firmy

19.7.2001  Druhá generace Internetu rozšiřuje sdílení znalostí za hranice firmy

Společnost **Ketchum** zaujímá v celosvětovém měřítku sedmé místo v pořadí firem, které se zabývají vztahy s veřejností. Báze firemních znalostí byla původně uložena na intranetu, ten však neumožňoval…

Rozptýlené společnosti musí více podpořit kulturu sdílení

16.7.2001  Rozptýlené společnosti musí více podpořit kulturu sdílení

Z rozptýlení společností po velkém území a z práce na dálku (telecommuting) vyplývají velké požadavky na správu a šíření firemních znalostí.Viceprezident společnosti **Giga Information Group Inc.**…

Článek v rámci předplatného Správa obsahu na stránkách společnosti Eastman Chemical

12.7.2001  Správa obsahu na stránkách společnosti Eastman Chemical

Podniky často vytváří internetové stránky na základě své organizační struktury. Pro návštěvníka však může být takovýto přístup matoucí. Podobně tomu bylo se stránkami firmy **Eastman Chemical Co.** -…

E-recruiting - moderní trendy v personalistice

10.7.2001  E-recruiting – moderní trendy v personalistice

Internet bývá právem považován za médium budoucnosti, což platí i v oblasti personalistiky. Vyhledávání pracovních příležitostí a nábor pracovních sil prostřednictvím Internetu přinášejí oproti…

Výpis 616630 z celkem 655