Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Celoživotní vzdělávání" bylo nalezeno 464 článků.

icon Deset kroků pro rozvoj firemního talentu

19.12.2002  Deset kroků pro rozvoj firemního talentu

Udržet si zaměstnance není v dnešní době nejlehčí. Společnosti se proto stále více věnují vytváření strategií pro rozvoj talentů svých zaměstnanců. Studie obecně ukazují, že mezi prioritní zájmy…

Článek v rámci předplatného icon Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití na technických vysokých školách

15.11.2002  Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití na technických vysokých školách

Distanční vzdělávání hledá v současné době stále uplatnění na našich vysokých školách, aby tak mohlo sloužit k dalšímu vzdělávání dospělých, zejména pracujících a handicapovaných občanů, jejichž…

Článek v rámci předplatného icon MIT zahajuje projekt webového vzdělávání zdarma

16.10.2002  MIT zahajuje projekt webového vzdělávání zdarma

Massachusetts Institute of Technology zahájil 30. září projekt webového vzdělávání zdarma na webu se objevily výukové materiály ze všech předmětů, které lze na institutu studovat. Jejich hodnota…

Článek v rámci předplatného icon Perfektní, nebo vynikající?

26.9.2002  Perfektní, nebo vynikající?

Na první pohled by se mohlo zdát, že perfekcionismus je v podstatě bezchybné plnění úkolů, bezchybné řízení. V nezdravé míře však může mít touha po dokonalosti i negativní dopad pokud se na ni člověk…

Článek v rámci předplatného icon Inspirace přichází z atletiky

3.9.2002  Inspirace přichází z atletiky

Schopnost seberegulace bývá někdy zmiňována jako jeden z klíčových faktorů úspěchu ve vedení ostatních a v obchodním světě obecně. Je to vlastně jakýsi těžko postižitelný zvyk či postoj, jenž dodává…

icon Být nejlepší

30.8.2002  Být nejlepší

Ti, kdož jsou nejlepší ve svém oboru, bývají uznáváni a ctěni. Často také slyšíme rčení: Je to jednička! Být nelepší vyžaduje podle autora článku uvést do rovnováhy čtyři základní principy prvním z…

Článek v rámci předplatného icon Osobní rozvoj může být limitován naším uvažováním

22.8.2002  Osobní rozvoj může být limitován naším uvažováním

Není náhodou, že řada organizací nemá příliš velké úspěchy při rozvoji svých zaměstnanců. Je to způsobeno jednak způsobem jejich organizace, uspořádáním, tím, jak jsou definovány jednotlivé pracovní…

icon Uživatelská rozhraní výukových programů 4: Uživatelská kontrola

9.8.2002  Uživatelská rozhraní výukových programů 4: Uživatelská kontrola

E-learning je specifická učební metoda. Student je však vždy student, učí se tedy nejlépe, nabízí-li mu výukový program uživatelskou kontrolu a zpětnou vazbu. Kvalitní e-learninový program musí být…

icon Jste dobrý vedoucí?

25.7.2002  Jste dobrý vedoucí?

Na počátku 20.století byl dobrým vedoucím ten, před nímž se zaměstnanci třásli strachy. V polovině 20.století se již musel tvářit přívětivěji, přesto všem dával najevo svou moc a převahu. Úspěšné…

Článek v rámci předplatného icon Organizační učení a jednotlivci

3.7.2002  Organizační učení a jednotlivci

Mnoho velkých společností poskytuje svým zaměstnancům firemní či organizační vzdělání, které potřebují ke správnému výkonu své práce. Tyto vzdělávací programy jsou pro zaměstnance motivující, protože…

icon Vaše tělo také mluví

2.7.2002  Vaše tělo také mluví

Mluvčí, jenž se uvolněně pohybuje a nenuceně hovoří, své posluchače nenudí jsou-li vaše pohyby v souladu s vašimi slovy, účinek vašeho projevu se zesiluje. Jestliže však váš nonverbální projev…

icon Sebedůvěra - strategická priorita firmy

13.5.2002  Sebedůvěra – strategická priorita firmy

Kdo si věří, mluví jasně a stručně a má v dnešním globalizovaném světě značnou výhodu. Oč příjemnější je pracovat s takovými lidmi než s nezodpovědnými mnohomluvnými byrokraty, kteří se snaží pomocí…

icon Co vlastně znamená "úspěch"?

3.4.2002  Co vlastně znamená „úspěch“?

Někteří lidé se snaží neustále zdokonalovat své schopnosti, a přesto se jim zdá, že nemají úspěch jako by se nemohli hnout z místa. Dobrou příležitostí ke zviditelnění sebe sama jsou pravidelná…

Článek v rámci předplatného icon Důvody celoživotního vzdělávání

5.12.2001  Důvody celoživotního vzdělávání

Autor se v článku zabývá důvody, které člověka vedou (nebo by měly vést) k tomu, aby se celý život vzdělával. Vychází přitom ze svých vlastních názorů a poznatků. Tyto důvody se dají shrnout zhruba do…

Výpis 451464 z celkem 464