Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Řízení firmy" bylo nalezeno 3734 článků.

Článek v rámci předplatného Ochrana příjmů a deregulované prostředí

8.1.2001  Ochrana příjmů a deregulované prostředí

V mnoha společnostech rozvinutého světa není ochrana příjmů hlavním cílem managementu, ale stručná analýza ukáže, že by měly být. Je zřejmé, že přístup starších monopolních společností byl volnější,…

Článek v rámci předplatného Omezení rizik na liberalizovaném trhu

5.1.2001  Omezení rizik na liberalizovaném trhu

Stručný článek je věnován bodovacímu systému hodnocení zákazníka z hlediska rizika při poskytování úvěru. Je uveden stručný popis metody doplněný grafickým schématem a diagramem. Tato metoda snižuje…

Článek v rámci předplatného Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

16.11.2000  Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Více než kdy jindy vyvstává v současné době potřeba nezávislých poradců, dodavatelů a dalších pracovníků. Společnost **icPlanet** poskytuje (zatím zdarma) inteligentní softwarové nástroje, jež mají…

Správa znalostí ve společnosti Chevron - projev výkonného ředitele

6.11.2000  Správa znalostí ve společnosti Chevron – projev výkonného ředitele

Na světové konferenci o správě znalostí v San Franciscu prezentoval Kenneth T. Derr priority společnosti Chevron.Sdílení znalostí již není jen otázkou výkonnosti, dnes je to záležitost prestiže firmy.…

Článek v rámci předplatného Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

6.11.2000  Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Tato práce se zaměřuje na koncepci, zásady a konkrétní případy pronikání správy znalostí do univerzitních výukových programů. Přestože žijeme ve světě gigabitových přenosových systémů a terabytových…

Článek v rámci předplatného Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

6.11.2000  Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Stávající metody přístupu k elektronickým zdrojům nabízeným Internetem příliš nevyužívají základních principů organizace a vyhledávání informací. Namísto toho se opírají o poněkud neformální, někdy až…

Co znamená, když se řekne "správa znalostí"

6.11.2000  Co znamená, když se řekne „správa znalostí“

Podnikatelé si stále více uvědomují důležitost svých znalostí a snaží se z nich vytěžit maximum. Tato znalostní aktiva mají různé formy a zasahují do všech podnikatelských činností. Článek definuje…

Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

23.10.2000  Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Přestože žijeme ve světě gigabitových přenosových systémů a terabajtových paměťových médií, dostávají se praktické zkušenosti se správou znalostí (SZ) do výukových osnov s velkým zpožděním. Výuka SZ…

Článek v rámci předplatného Perspektivy oboru správy znalostí: Jak to vidí uznávaní experti?

23.10.2000  Perspektivy oboru správy znalostí: Jak to vidí uznávaní experti?

Na druhém výročním kolokviu Knowledge Advantage o problematice správy znalostí v Chicagu zaznělo několik obzvláště zajímavých příspěvků. Tyto příspěvky představovaly značně odlišné perspektivy oblasti…

Článek v rámci předplatného Správa znalostí je pro finanční instituce příslibem kvalitního řízení rizika

23.10.2000  Správa znalostí je pro finanční instituce příslibem kvalitního řízení rizika

Dá se říci, že konkurenční výhoda finančních služeb spočívá v lepším rozhledu. Jedním ze způsobů, jak si firmy mohou takovou výhodu vytvořit, je vypracování podrobného systému řízení rizika.…

Jaké zkušenosti mají manažeři se správou znalostí?

23.10.2000  Jaké zkušenosti mají manažeři se správou znalostí?

Smyslem tohoto souboru sedmi jednostránkových případových studií je shrnout poznatky o správě znalostí v organizaci. Informace byly získány v rámci telefonických rozhovorů a ze zaslaných dotazníků o…

Co slibuje správa znalostí a jaké vyžaduje organizační změny?

23.10.2000  Co slibuje správa znalostí a jaké vyžaduje organizační změny?

Správa znalostí má zajistit, aby každý pracovník s rozhodovací pravomocí mohl těžit ze zkušeností a schopností celé organizace. Manažeři se však ve snaze o usnadnění přenosu znalostí často vydávají…

Opakování - matka moudrosti

23.10.2000  Opakování - matka moudrosti

Jednou z důležitých forem správy znalostí je aktivace poznatků nabytých při výuce nebo zkušeností do formy, jež může být předána dál. Důraz se klade na opětovné využití stávajících znalostí. Spíše než…

Program virtuální týmové práce společnosti British Petroleum

23.10.2000  Program virtuální týmové práce společnosti British Petroleum

Výzkumný úsek společnosti BP prošel reorganizací vedoucí ke vzniku decentralizované struktury. Vrcholový management společnosti současně uznal potřebu zaměstnanců sdílet své odborné znalosti. Výzva…

Výpis 37213734 z celkem 3734