A subordinate with too big an ego? Some tips on managing such a person effectively

Má váš podřízený příliš velké ego? Zde jsou tipy, jak takového člověka efektivně vést

Managing someone who is always right (according to them), who has a problem with authority and an oversized ego, is never easy. But it is not always possible simply to let this person go. They may, for instance, be an excellent business person without whom the team simply cannot do. This article explains how to manage such a person so that you can maintain good relations within the team and tame the ego of that given individual.

Have quite specific requirements

According to a LinkedIn article, when it comes to people with a giant ego, you need to go into much more detail when explaining your expectations and defining their responsibilities. Have clear and measurable demands on the worker, and describe their duties in specific detail that does not allow for any misinterpretation.

Focus on personal development 

You cannot rely on an employee with an inflated ego or reduced self-reflection to understand the need to develop further and take extra training or educate themselves. In this case, the employer has to be the main party that initiates the personal development programme and sets up for the employee an appropriate system of training and education.

Go easy on praise

This is a piece of advice you never come across in management and leadership manuals, but in this case it really is appropriate. You should not overdo the praise when it concerns people who are unable to admit to their mistakes. Their ego, which is already too big to start with, will only be further fuelled and their ability to acknowledge any weaknesses correspondingly reduced.

Set clear limits

Everything has its limits. This applies also to egoism and narcissism of individual workers, especially in connection to their relations with colleagues or subordinates. Establish certain limits and act immediately if the given worker oversteps them. People who are unable to see their own weaknesses often tend to blame others for their mistakes or take steps that are too risky and could cause damage to the whole team or even company.

 

-mm-

  Má váš podřízený příliš velké ego? Zde jsou tipy, jak takového člověka efektivně vést

  Vést někoho, kdo má podle sebe vždycky pravdu, kdo neuznává autority a má příliš velké ego, není nikdy snadné. Ne vždy je ale řešením se s takovým člověkem zkrátka rozloučit. Může se jednat například o skvělého obchodníka, bez kterého by se tým neobešel. V tomto článku si tedy ukážeme, jak takového člověka vést, abyste zároveň udrželi co nejlepší vztahy v rámci týmu a nenechali si dotyčného takzvaně „přerůst přes hlavu“.

  Buďte zcela konkrétní ve svých požadavcích

  Podle článku na LinkedIn musíte jít u lidí s vyšším egem do mnohem většího detailu při popisu vašich očekávání a při definici povinností daného zaměstnance. Mějte na pracovníka zcela konkrétní a hlavně měřitelné požadavky a popište jeho povinnosti ve specifických bodech, u kterých není možnost nějaké chybné interpretace.

  Zaměřte se na osobní rozvoj pracovníka

  U pracovníka se zbytnělým egem nebo sníženou sebereflexí nemůžete spoléhat na to, že se bude chtít dovzdělávat sám a že pochopí, že by se mu hodilo nějaké další vzdělání nebo školení. V tomto případě je nutné, aby zaměstnavatel byl tím hlavním iniciátorem programu osobního rozvoje daného pracovníka a aby mu nastavil adekvátní systém školení a vzdělávání.

  Nepřehánějte to s chválou

  Jedná se o radu, kterou v manuálech managementu a leadershipu prakticky vůbec neslyšíme, ale v tomto případě skutečně platí. U lidí, kteří si nejsou schopni připustit chybu, to není radno přehánět s chválou. Jejich už tak dost velké ego tím dostane ještě přiloženo navíc a schopnost přiznat si vlastní chybovost tím u dotyčného ještě o to více utrpí.

  Nastavte jasné hranice

  Vše má své limity, a to platí i o egoismu nebo narcismu jednotlivých pracovníků. Zvláště v souvislosti s vztahem s kolegy či podřízenými. Nastavte určité limity a okamžitě jednejte, pokud je dotyčný pracovník překročí. Lidé, kteří nevnímají své slabé stránky, mají totiž tendenci občas házet své chyby na někoho jiného nebo podnikat příliš riskantní kroky, které by mohly způsobit ztrátu celému týmu nebo firmě.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn - největší světová profesní sociální síť
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn
  Štítky: Leadership