Ing. Radek Jáša

Proč a jak bychom se měli učit cizí jazyky?

Rozhovor s Radkem Jášou, majitelem a jednatelem jazykové školy Gaudeo CB

 

Jaké bývají v současnosti nejčastější důvody studentů ke studiu cizích jazyků?

Hlavním důvodem ke studiu cizího jazyka jsou mezi našimi studenty jednoznačně stále se zvyšující nároky zaměstnavatelů. Málokdy stačí zaměstnavateli, aby se jeho zaměstnanci „nějak domluvili“ při jednání se zahraničním partnerem nebo odběratelem. Odborná slovní zásoba, schopnost prezentovat firmu v cizím jazyce nebo jenom prostě bez problémů reagovat na cizojazyčný e-mail či telefonní hovor je pro fungování moderní společnosti naprosto nezbytné. Tyto požadavky samozřejmě mají na nás, jako dodavatele vzdělávání, zásadní vliv na neustálé zvyšování kvalifikace našich lektorů i používání moderních učebních materiálů s nejrůznější specializací.    

Můžete jmenovat některé faktory, které oslabují studijní motivaci?

Jako největší překážku při vzdělávání dospělých vnímáme nedostatek času. Mám pocit, že pracovní vytížení všech se neustále zvyšuje, pořád něco doháníme a nestíháme tak, jak bychom si to sami představovali. Většina kurzů je bohužel organizována pouze jednou týdně a pokud student nemá dostatek času na přípravu a samostudium, je intenzita kurzu zcela nedostačující. Pokrok studenta je velmi pomalý a často se stává demotivujícím; kurz se pak bohužel stává spíše „udržovacím“.

Má v dnešní době drilový styl učení stále své místo v jazykové výuce? Využíváte jej?

Při vedení kurzů pro dospělé se snažíme veškerá drilová cvičení skrýt do nejrůznějších aktivit tak, aby student vůbec nepoznal, že se jedná o dril. Velice nám to usnadňují moderní technické pomůcky (např. interaktivní tabule se speciálním SW pro výuku dospělých), používání moderních učebnic a nejnovějších doplňkových materiálů.

Jaký faktor má podle vás největší podíl na tom, zda bude student ve studiu úspěšný a bude se sám chtít dále jazykově vzdělávat?

Naše dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním dospělých nás jednoznačně utvrzují, že na celkový efekt kurzu má největší vliv osobnost lektora. Je to právě lektor, který dokáže ve studentovi vzbudit tu správnou motivaci a přimět studenta k nějaké samostatné práci. Je vcelku vedlejší, zda si student otevře učebnici, pustí si film v originále nebo vyplňuje cvičení formou e-learningového kurzu. V naší jazykové škole se snažíme o to, aby naši lektoři byli jakýmsi průvodcem na cestě ke skutečnému pokroku našich studentů.

Využíváte nějaké techniky nebo metody, jimiž se snažíte studentům lekce zpříjemnit nebo zjednodušit a tím je motivovat?

Při výběru konkrétní metodiky daného kurzu vybíráme učební materiály a určujeme i konkrétní způsob výuky. Snažíme se využívat i moderních technických pomůcek – učebny v naší škole jsou například vybaveny interaktivními tabulemi. Můžeme v plné míře zapojovat „vícesmyslové“ vnímání a studenti vstřebávají nové učivo snadněji. Výuka je zábavnější a probouzí ve studentech motivaci k dalšímu studiu. Díky projektům, které jsme úspěšně realizovali v minulých letech, můžeme našim klientům nabídnout vlastní výukové materiály z nejrůznějších oborů podnikání (strojírenství, stavebnictví, zdravotnictví, IT sektor a další). Každý kurz pak může být zaměřen podle konkrétních potřeb studentů…

Jaké výhody, popřípadě nevýhody, přináší podle vás tradiční versus distanční způsob studia jazyků?

V posledních letech zažívá distanční způsob studia poměrně velký vliv na trhu jazykového vzdělávání. Hlavními argumenty bývá zejména časová nezávislost (student se do virtuální školy může přihlásit např. z domova), vlastní tempo studia a v neposlední řadě i nižší finanční náklady. Z našeho pohledu má tento způsob studia dva zásadní nedostatky: v první řadě je to absence jakéhosi „biče“, který vás donutí pravidelně pracovat; pokud nemáte během pracovní doby alespoň 30 minut prostor na přihlášení do virtuální školy, doma již hodně těžko najdete motiv… Druhým nedostatkem většiny těchto programů je ten fakt, že vás nenaučí komunikovat; pokud je výuka formou „živého rozhovoru“ s lektorem, pořád může pro velkou část studentů nepřekonatelným blokem mluvit v cizím jazyce před skupinou lidí.

Podle našich poznatků a dlouholetých zkušeností je forma tradičního prezenčního studia nenahraditelná.

Daly by se i přesto propojit výhody těchto dvou způsobů tak, aby studentům stále zůstal motiv se jazykově vzdělávat?

V současné době pracujeme na nové metodice kurzů, které v sobě spojují výhody prezenční výuky vedené lektorem a samostatné práce studentů formou e-learningového kurzu. Tímto způsobem výuky se snažíme „přinutit“ studenty k samostatné práci. Hodiny vedené lektorem jsou zaměřeny více na konverzaci a praktické používání gramatických jevů v mluveném projevu. Osobní kontakt s lektorem má zároveň velice pozitivní vliv na efekt dokončení e-learningového kurzu v jeho plném rozsahu. Naše zkušenosti totiž ukazují, že pro většinu studentů je velice obtížné nalézt čas k tomu, aby se k samostatné práci sami přinutili.      Ing. Radek Jáša založil v roce 1997 jazykovou školu Gaudeo CB a od té doby si tato škola vydobyla na trhu pověst největšího dodavatele jazykových kurzů jak pro firemní klientelu, tak pro širokou veřejnost v jižních Čechách. Radek Jáša školu doposud vede, vlastní a řídí různé projekty této instituce. Vedle běžného chodu společnosti také spolupracuje a komunikuje s významnými klienty, koordinuje firemní kurzy a překladatelské práce. 

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace