Kvalifikace PRINCE2® jako základ úspěšného řízení projektů (část 2/2)

Tomáš Peterka, Solit Project

V první části článku jsme si představili metodiku řízení projektů PRINCE2®. Seznámili jsme se s jejími hlavními přínosy a výhodami či postavením v rámci ostatních mezinárodních standardů a certifikací. Dnes budeme pokračovat dalšími otázkami, se kterými se s v souvislosti s PRINCE2® nejčastěji setkávám.

Jak dlouho trvá získání jednotlivých certifikačních stupňů PRINCE2®?

Vlastní certifikační kurz PRINCE2® Foundation je realizován v rozsahu 3 dnů, kdy u tohoto základního stupně probíhá trénink plně prezenční podobou. Kurz tedy nevyžaduje žádnou domácí přípravu mimo základní časovou dotaci kurzu. Kurz je zaměřen na seznámení s principy, tématy a procesním modelem PRINCE2® a umožní účastníkům aktivní participaci v projektu řízeném touto metodikou. Samotný certifikační test obsahuje 75 otázek pokrývajících jednotlivé oblasti metodiky a musí být zodpovězen v průběhu 60 minut. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation, který má neomezenou časovou platnost.

Certifikační proces PRINCE2® Practitioner je podmíněn předchozím úspěšným absolvováním stupně Foundation a vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2-3týdenní samostatnou přípravu na zkoušku. Zkouška je koncipována jako reálná případová studie projektu aplikující metodu PRINCE2® v praxi v rozsahu 2,5 hodiny. Účastníci řeší konkrétní projektový scénář pomocí nástrojů PRINCE2®.

Stupeň PRINCE2® Practitioner umožní absolventům zapojení projektů v roli projektového manažera. Vzhledem k tomu, že metodika PRINCE2® je periodicky aktualizována na základě opakované mezinárodní studie, je u stupně PRINCE2® Practitioner vyžadována po 5 letech pravidelná recertifikace, tak aby bylo zajištěno seznámení a transfer aktuální verze metodiky. Samotná recertifikační zkouška má obdobnou strukturu, avšak rozsah samotné zkoušky je omezen pouze na několik vybraných témat. Obě varianty lze efektivně kombinovat v rámci 5denního intenzivního kombinovaného kurzu. 

Jak je kurz PRINCE2® náročný a hodí se i pro zájemce o projektové řízení bez předchozích zkušeností v této oblasti?

Je vždy na zkušenostech daného školitele přizpůsobit tempo, konkrétní příklady a metodu dané skupině účastníků. Obecně však lze říct, že základní úroveň kurzu PRINCE2® Foundation je vhodná i pro účastníky bez předešlých zkušeností nebo vzdělání v oblasti projektového managementu.

Je však nezbytné s danými účastníky komunikovat jejich předchozí poznatky v oblasti projektů a vhodně přizpůsobit daný kurz jejich potřebám, samozřejmě v rámci obsahu závazného sylabu pro kurzy PRINCE2® Foundation.

U skupiny zkušených projektových manažerů se lze soustředit především na detailní aplikaci nástrojů PRINCE2® do jejich projektové praxe respektive optimalizace v jednotlivých oblastech řízení životního cyklu projektu. Pro skupinu začátečníků se pak lze soustředit především na celkovou projektovou logiku a hlavní nástroje, které mohou bezprostředně využít ve své projektové praxi.

U pokročilé úrovně PRINCE2® Practitioner pak předchozí zkušenosti v řízení projektů výrazně napomáhají v řešení případových studií, které jsou podstatou samotného tréninku a zkoušky, nicméně ani z tohoto kurzu nejsou vyloučeni účastníci bez předešlé zkušenosti s projektovým řízením, jejich optimální příprava na zkoušku pak vyžaduje intenzivní spolupráci s trenérem a případné dodatečné konzultace v rámci samostatné přípravy.

Oba typy kurzů jsou plně lokalizovány do češtiny, včetně oficiálních certifikačních zkoušek. Zkoušky je dále možné po předchozí domluvě přizpůsobit pro zájemce se speciálními potřebami např. zdravotně postižené, dyslektiky a jinak znevýhodněné účastníky. V této oblasti se nabízí řada variant například delší časová dotace pro vlastní zkoušku, změna velikosti písma, možnost asistovaného vyplnění formuláře, elektronická verze zkouškových formulářů, apod.

Kdo je oprávněn poskytovat kurzy PRINCE2® zakončené oficiálními certifikačními zkouškami?

Akreditované kurzy, zakončené oficiálními certifikačními zkouškami a tedy s možností získání mezinárodně platného certifikátu, mohou poskytovat pouze Akreditované tréninkové organizace ATO nebo jejich přidružení Affiliate partneři. Pokud tedy například internetová nabídka školení PRINCE2® neobsahuje jméno jedné z akreditovaných tréninkových organizací, která kurz realizuje nebo pod jejímž vedením je kurz realizován, jedná se s vysokou pravděpodobností o neakreditovaný kurz, na jehož základě není možné absolvovat oficiální certifikační zkoušku.

V této souvislosti je z hlediska potenciálního zájemce rovněž potřeba ověřit, zda vybraná školící organizace nabízí školení v češtině, jedná se o prezenční kurz, který nevyžaduje následné cestování pro absolvování zkoušky po Evropě nebo v ceně kurzu není obsažena certifikační zkouška. Zajímavá cenová nabídka totiž může v sobě skrývat vícenáklady a dodatečnou časovou investici související s takovými požadavky ze strany školící organizace.

Jsou kurzy a zkoušky absolvované v České republice a v češtině srovnatelné se zkouškami absolvovanými v zahraničí?

Tuto otázku dostáváme překvapivě často. Základem oficiálně poskytovaných kurzů PRINCE2® akreditovanými tréninkovými organizacemi ATO je jednotný sylabus a systém řízení kvality poskytování kurzů, které jsou povinny dodržovat celosvětově všechny akreditované tréninkové organizace ATO a jejich přidružení Affiliate partneři.

Jednotliví akreditovaní trenéři jsou pravidelně podrobováni podrobnému hodnocení a přezkoušení, které zajišťuje nejvyšší standard kvality poskytovaných kurzů. Školící materiály podléhají náročnému schvalovacímu procesu zaručujícímu, že prezentují aktuálním a korektním způsobem platnou verzi metodiky PRINCE2® a optimálním způsobem zajišťují přípravu účastníků k jednotlivým zkouškám.

Samotné zkoušky pak mají jednotnou podobu ve všech jazykových mutacích a jejich oficiální překlady jsou centrálně zajišťovány vlastníkem metodiky. Lze tak konstatovat, že jediným rozdílem při absolvování samotné zkoušky je její jazyková verze. Obsah a náročnost zůstávají celosvětově totožné.

Při nákupu kurzu je tedy nutné ověřit, zda poskytovatelem je akreditovaná tréninková organizace ATO nebo její přidružený Affiliate partner, trenér disponuje platným certifikátem „Approved trainer“ a je tudíž zajištěna vysoká kvalita samotného kurzu a pravděpodobnost úspěchu u zkoušek PRINCE2® Foundation respektive Practitioner a tedy i optimalizace investice do vlastního vzdělávání.

V případě, kdy nabídka kurzu neobsahuje tyto informace, jedná se pravděpodobně o neakreditovaný kurz. Akreditované tréninkové organizace jsou na základě svého statusu vždy povinny tyto informace uvádět.

Jsou tedy všechna školení PRINCE2® stejná, nezávisle na tréninkové organizaci?

Rozhodně ne. Každá školící organizace využívá vlastní školící materiály a samozřejmě osobnosti, využívané tréninkové metody a především reálné projektové zkušenosti jednotlivých trenérů se liší.

Z tohoto pohledu je tedy klíčovým požadavkem na trenéra, mimo samotných teoretických znalostí, především jeho aktivní činnost  projektového manažera. Tu je potřeba vždy vyžadovat jako součást nabídky školící organizace či trenéra před vlastním nákupem školení. Referenční list realizovaných projektů poskytne nejenom přehled reálné profesní praxe, ale rovněž prezentuje zkušenosti s konkrétními typy projektů a odvětvími v nichž byly realizovány. 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Předchozí články v sérii:

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace