HR News Management News Sales News HRtv Management tv Katalog profesionálů Rekvalifikuj.cz Meetings

Dnešní student VŠ si žádá moderní vzdělávací metody

doc. Ing. Václav Vacek, CSc., Unicorn College

Dnešní studenti a jejich měnící se návyky a jiný přístup ke studiu způsobují, že je už téměř za námi doba, kdy se domácí úkoly a seminární práce odevzdávají vytištěné a kdy se známky zaznamenávají do papírových indexů. Rozsáhlé školní informační systémy, které spravují veškerou studentovu administrativu a monitorují tak jeho každodenní studentské aktivity, byly v nedávné době implementovány na většině vysokých škol. Tento posun v řízení každodenní operativy a činností na VŠ tak umožňuje studentům přistupovat ke studijním materiálům a ke své studijní agendě prakticky odkudkoli, kde se nachází připojení k internetu.

Dostupnost všech studijních materiálů online však nemusí nezbytně vést ke zlepšení studijních výsledků. Naopak tam, kde je velmi zřetelný úbytek studentů na vyučování, a také kvůli odbourání osobního styku s vyučujícími, kdy vázne nezbytná interakce mezi studentem a vyučujícím, se mohou tyto přístupy projevit dokonce negativně. V úvahu musíme brát rovněž fakt, že v prostředí internetu bojují online studijní materiály se silnou konkurencí v podobě sociálních sítí, online her a dalších aplikací.

Co tedy donutí moderního studenta věnovat se škole?

 

Výzkum, kterému se již řadu let věnuji, ukazuje, že se od roku 2005 u studentů VŠ zvýšila doba strávená na internetu z dvou na pět hodin denně a tomu odpovídá zkrácení času věnovaného studijním aktivitám, kde došlo k poklesu ze sedmi na čtyři hodiny denně. Získat znovu studentovu pozornost a nalákat ho zpět do učeben a ke studiu bude tedy vyžadovat mnohem atraktivnější formy výuky, úpravu studijních materiálů a efektivnější vyučovací nástroje, než jsou doposud používány většinou vzdělávacích institucí.

Využívání webových aplikací a mobilních zařízení je pro dnešní generaci VŠ studentů velmi přirozené vzhledem k tomu, že celý svůj dosavadní vzdělávací cyklus absolvovali již v éře Internetu s Webovskými službami. Tato skutečnost je hlavním důvodem, proč by měly být tyto prvky zahrnuty i do vyučovacích metod a obohatit tak formu komunikace student – vyučující. Mezi velmi početné platformy, které odpovídají požadavkům na moderní výuku, a zároveň podporují pokročilé způsoby učení, je na základě vyhodnocených zkušeností a zpětné vazby od studentů v poslední době možné zařadit jako účinné a zároveň populární např.: interaktivní učebnice, podcasty a používání aplikace Nearpod.

Interaktivní učebnice je typ elektronické knihy, která kromě textu umožňuje čtenáři interagovat s odborným obsahem využitím vložených dynamických prvků. Kniha tak může obsahovat video, krátký kvíz, galerii obrázků, diskusi s autorem či audio záznam.

Podcasty jsou digitálně nahrané audio či v poslední době hlavně video nahrávky dostupné na internetu, určené ke sledování či stažení do osobních počítačů a mobilních zařízení za pomoci RSS technologie (Rich Site Summary). Jsou často používány k podpoře tradičních studijních materiálů, kde se dobře uplatňují při prezentacích rutinně se opakujících výukových témat, a rovněž jsou výhodné při objasňování těžších pasáží probírané látky, ke kterým se má student možnost opakovaně a kdykoliv vracet, dokud je nepochopí.

Aplikace Nearpod, která je dostupná online, se ukázala být výborným a účinným nástrojem k aktivnímu zapojení studentů do vlastní výuky. Navíc přináší vyučujícímu, kromě kontroly prezence, i okamžitou zpětnou vazbu na studentovo pochopení probírané látky a jeho progres prostřednictvím formativního hodnocení „on line“, tedy v reálném čase. Aplikace může být využívána během hodin přednášky též pro splnění krátkých opakovacích otázek a úkolů s cílem zjistit, zda je téma dostatečně probráno a pochopeno.

Tři výše zmíněné alternativní přístupy nejenže zintenzivňují efektivitu vzdělávacího prostředí, ale zároveň pozitivně mění přístup samotných studentů k výuce. Cesta k opětovnému získání pozornosti studentů bude do budoucna muset vést přes webové aplikace a další IT technologie, jejichž význam ještě stoupne v souvislosti s bouřlivým rozvojem IoT (=věcí na Internetu) aplikací.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace