Vyhrajte účast na BPM workshopu Surikata o tvorbě procesních aplikací

Důležitým prvkem v podnikání je v dnešní době změna. Dynamicky se přizpůsobovat novým ekonomickým podmínkám a obchodním strategiím může sice přivést nové zákazníky, ale je s tím spojena potřebná administrativní flexibilita a zejména nová procesní (re)organizace dané firmy. Čím je změna větší, tím více zasahuje do podpůrných systémů i samotné reorganizace. Systémem, kterým lze úspěšně čelit těmto výzvám je BPMS (Business Process Management System).

K čemu BPMS slouží?

Pružné, průhledné a přehledné plnění úkolů, rychlé zavedení nových postupů a efektivnější spolupráce při jejich plnění, maximální využívání existujícího aplikačního portfolia (ERP, CRM, DMS, kancelářské aplikace, …), spolupráce se subdodavateli v reálném čase. Další přidanou hodnotou je možnost si danou činnost nejprve namodelovat a simulovat její průběh včetně spotřeby zdrojů, nastavit událostně řízené zahájení této činnosti, možnost její centrální správy a řízení, vizualizace a měření, vyhodnocování a auditování.

Přínosy BMPS pro vaši firmu

1. Integrace aplikací a implementace specifické funkcionality

Podnikové procesy jsou typicky rozprostřeny napříč aplikacemi a informačními systémy. Systémy BPM nemají za úkol tyto systémy nahradit, ale dokáží propojit jejich funkce do jedné procesní aplikace a vytvořit tak větší přidanou hodnotu a lepší podporu byznysu. Ne nadarmo Scott McNealy prohlásil, že „integrace je tou aplikací“.  Z hlediska nákladů na zavedení procesní aplikace představuje integrace aplikací podstatnou složku. BPM systémy jsou také využívány k pokrytí specifické funkcionality charakteristické jen pro daného zákazníka, kterou nemůže žádný balíkový systém na trhu obsahovat.

2. Zamezení duplicit

BMP systémy nepřipustí duplicity a rozšiřují možnosti reportingu o tzv. “end-to-end visibilitu“ neboli vizualizaci, monitorování, měření, auditování procesu a jeho změn od vzniku procesu po jeho dokončení.

3. Automatizace procesních změn

I díky možnosti integrace bývá možné řadu podpůrných aktivit  v procesní aplikaci automatizovata tím usnadnit implementaci dalších podnikových aktivit, zlepšit plánování kapacit a docílit žádoucích časových nebo materiálních úspor. Zároveň BMP systémy slouží jako prevence proti krizovým situacím díky různým eskalačním a notifikačním funkcím. Zpravidla se nečeká na 100% porušení daného SLA/KPI, ale BPM systém nás může upozornit např. již na 75% porušení a připojí trend vývoje situace za poslední minuty/hodiny/dny.

4. Vše na jednom místě a v reálném čase

Typické nasazení BPMS spočívá ve vytvoření nové procesní aplikace nad existujícím portfoliem aplikací a informačních systémů zákazníka. Souslednost činností je v procesní aplikaci řízena procesním diagramem, který lze dle aktuálních potřeb upravovat. Sjednocený přístup k iniciaci a vyřizování úkolů, možnost jejich simulace, monitoringu a vizualizace v reálném čase, auditování jednotlivých kroků a pokročilý report zefektivňují zpracovávání dat.

5. Snížení nákladů, zvýšení efektivity nebo soulad s regulatorními opatřeními

Žádoucím efektem zavedení procesní aplikace může být snížení administrativních nebo i materiálových nákladů, zlepšení kvality kmenových dat, zvýšení „průtoku“ firemních procesů atp. Řada organizací musí při své činnosti také vyhovovat různých regulatorním opatřením (zákony, směrnice, vyhlášky, technické normy) a pouhá schopnost auditovatelnosti jednotlivých kroků klíčových činností může být rozhodujícím faktorem pro nasazení BPMS.

6. Sjednocené uživatelské rozhraní dostupné komukoliv

Pokud organizace používá více podpůrných aplikací různých výrobců, není neobvyklé, že uživatelé jsou nuceni při plnění úkolů přepisovat data z okna jedné běžící aplikace do druhé. Nemalým přínosem nasazení procesní aplikace proto může být sjednocení uživatelského rozhraní včetně možnosti využívat různá mobilní zařízení.  

Chcete docílit výše popsaných přínosů i ve vaší firmě? Zapojte se do naší soutěže pod článkem a vyhrajte účast na dvoudenním BPM workshopu Surikata pořádaném společností Galeos, který vám pomůže osvojit si znalosti a dovednosti potřebné pro modelování, rychlé vytváření, měření, vizualizaci a zlepšování podnikových procesů užitím vyspělých BPM (Business Process Management) technologií.  

 

Soutěžte se společností Galeos o volný vstup na workshop Surikata

Až do 31. října můžete soutěžit s technologickou a konzultační společností Galeos o jeden volný vstup na tematický workshop Surikata týkající se automatizace podnikových procesů. Stačí krátce zodpovědět dvě níže položené otázky.
 
Soutěž byla ukončena. Výherkyní je paní Daniela V. ze společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech.
 

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace