Výhody a úskalí najatých manažerů v rodinných firmách

Vlastníci firem po 25 letech kapitalismu

V současné době se velice často hovoří o generační obměně ve firmách, které zprivatizovali nebo postavili na zelené louce tehdejší manažeři a novodobí podnikatelé. Po dvaceti pěti letech se cítí unavení a logicky uvažují o odchodu do důchodu. Mnohé firmy však na takovou změnu nejsou připraveny. I tomuto tématu se bude věnovat seminář Jak úspěšně ozdravit firmu – Efektivní nástroje řešení firemní krize, který se bude konat dne 14. 5. 2015 v Olomouci.

Vychovat si následovníka a dát mu důvěru, že firmu povede stejně dobře jako otec a ten mu do toho nebude muset zasahovat, chce nejen přípravu, ale i dostatečný nadhled. Některé studie uvádějí, že až 70% rodinných firem tento přechod nezvládne. Další možností je podnik prodat. Ale i na tuto variantu musí být firma připravená. Pokud firma nemá nastavená formální pravidla, organizační strukturu, odpovědnosti, pravomoci a vše má v hlavě majitel a manažer v jedné osobně, je obtížné ji prodat. Respektive je nutné počítat s přechodným obdobím, kdy se firma institucionalizuje a majitel může následně bez následků z firmy vystoupit.

Majitelé se často cítí nenahraditelní, zvlášť když se firmě nedaří jako dřív

Ve své praxi se v poslední době často setkáváme ještě s jedním modelovým příkladem. Firma, kterou majitel dlouhé roky buduje, byla ještě před pár lety velice úspěšná a zisková. Několik posledních let už tomu tak ale bohužel není. Majitel a současně klíčový manažer v jedné osobě si dobře pamatuje dobu, kdy firma rostla a on intenzivně investoval do jejího dalšího rozvoje a byla to jeho zásluha. Proto se taky logicky domnívá, že jedině on je schopen firmu zpátky na výsluní vrátit. Navíc je to přece „jeho dítě“.

Prodat firmu v tomto okamžiku by byla pro majitele svým způsobem prohra, která znamená ztrátu a nedocenění toho co tu bylo ještě před pár lety. Pět a dvacet let se ale neprojevilo jenom na silách majitelů, ale i na podnikatelském prostředí. Mnohé kontakty z dřívějších dob už nefungují. Trh se stává stále více a více konkurenční. Přicházejí nové firmy ze zahraničí, vznikají noví podnikatelé, rozšiřují se nové technologie. Majitelé, kteří si to nechtějí připustit, se častou paradoxně stávají přítěží své vlastní firmy.

Spolupráce najatého manažera versus majitel

Za samostatnou kategorii našich potenciálních klientů by se dali považovat majitelé, kteří současně pracují ve firmě jako manažeři. Netvrdím, že to nejde, ale myslím, že jsem se ještě nesetkal s případem, kdy by majitel dokázal oddělit svou roli vlastníka od role manažera. Když přijde na poradu pozdě manažer, je to většinou prohřešek proti interním pravidlům. Úcta k času ostatních kolegů patří k základním principům férové spolupráce. Když přijde pozdě majitel? Vždyť je to majitel. Jeho pravomoci jsou přece jenom větší. Tento fakt nezřídka komplikuje profesionální vztah mezi najatým manažerem a manažerem-vlastníkem. Situace bývá o to komplikovanější, když je firma v potížích a do firmy přichází krizový manažer z venku, takzvaný interim manažer.

Podstatou interim managementu je konkrétní manažerský úkol a předpokládané období, za které by měl najatý manažer výsledku dosáhnout. Špatný stav firmy většinou vyžaduje rychlá a často nepopulární opatření. Vždy se najde někdo, kdo s postupem nesouhlasí a ze starého přátelství majiteli sdělí svůj pohled na věc. Není nic horší, než když majitel z titulu své funkce dá příkaz, který je v rozporu s postupem najatého manažera a často i bez vědomi odpovědného manažera. Osobně považuji za nejúspěšnější projekty ty, ve kterých se majitel postupně vzdal pozice manažera a pouze se účastnil controllingového projednávání měsíčních výsledků hospodaření firmy a diskuzí nad strategickými opatřeními.

Role krizového manažera v procesu ozdravení firmy

Krizoví manažeři jsou specifickou skupinou interim manažerů. Často jsou to lidé s vysokou mírou samo-motivace, kteří dokážou vidět světýlko na konci tunelu a udělat maximum proto, aby ostatní k tomuto světýlku dovedli. Ti nejlepší umí ve svých týmech vyvolat pocit, že se o řešení diskutuje a vybraná opatření jsou výsledkem kolektivní práce. Ve skutečnosti se většinou jedná o generály, kteří musí mít jasnou představu, kam směřují a jak se tam dostat co nejrychleji. Výhodou krizových manažerů je ve většině případů zkušenost a schopnost aplikovat ověřené a svým způsobem jednoduché postupy udržení životních funkcí skomírající firmy. Nezanedbatelnou výhodou je také to, že manažer přichází z venku, nezatížen jakýmikoliv předsudky a osobními vazbami.

Reorganizace jako sanační nástroj řešení úpadku firmy

U některých firem, je už ale na ozdravení výhradně manažerskou cestou pozdě. A to v případech, kdy dluhy jsou tak vysoké a výsledky hospodaření dlouhodobě tak špatné, že už není možné tyto dluhy v reálném čase splatit. Často se v těchto případech objevují tvrdé ataky ze strany věřitelů, nebo dokonce návrhy na insolvenci. Čemuž se z pohledu věřitele nelze divit. Pokud firma překročí hranici předlužení, nejčastěji to končí konkurzem a její faktickou likvidací.

V poslední době se však stále častěji uplatňuje takzvaná reorganizace. Jedná se o soudně schválený proces oddlužení firmy. Výnos pro věřitele je v tomto případě vyšší než u konkurzu. Podmínkou je reálný business plán, který zajistí splacení části dluhů z běžného provozu dlužníka. Nespornou výhodou pro věřitele je i udržení zákazníka. Předpokladem úspěšné reorganizace je kromě dobře zpracovaného reorganizačního plánu také obměna managementu. Interim manažer je v tom případě nejen odborným garantem, ale i nositelem nutné změny firemní kultury.

Pokud vás toto téma zajímá, ať už jako vlastníka firmy, nebo manažera, máte možnost se dozvědět více na připravovaném semináři „Jak úspěšně ozdravit firmu – Efektivní nástroje řešení firemní krize, který se bude konat dne 14. 5. 2015 v Olomouci. O své zkušenosti a znalosti se s vámi mimo jiné podělí krizový manažer a generální ředitel Kopřivnické Tatry Ing. Petr Karásek, specialistka na soudní reorganizace JUDr. Daniela Majzlíková, majitel poradenské společnosti Practical Management, s.r.o. Ing. Roman Gola a další odborníci z praxe.

Registrovat na seminář se můžete zde.

 

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace