Standard řízení programů MSP® (Managing Successful Programmes) - představení a přínosy

Vytisknout

Ing. Štefan Ondek, PMP

Standard řízení programů MSP – Managing Successful Programmes pochází z Velké Británie a má stejného vlastníka jako PRINCE2, nejpopulárnější metoda řízení projektů. Tuto metodu rozšiřuje o „vrchní patro“. Programem se totiž myslí „dočasná, pružná organizace vytvořena na koordinování, strategické řízení a dohled nad implementací souboru (navzájem provázaných) projektů a transformačních aktivit (tj. programu) tak, aby byli dodány výsledky a přínosy napojené na strategické cíle organizace“.

Hlavní příručkou, která MSP popisuje, je kniha „Managing Successful Programmes 2011 Edition“.


Základní charakteristiky

MSP poskytuje rámec pro efektivní řízení programů. Je postaven na praktických zkušenostech a použitelný na řízení jakéhokoliv programu. Podle MSP byla řízena kupř. i příprava Olympijských her v Londýně 2012. MSP je ale nutné vhodně přizpůsobovat prostředí a potřebám jednotlivých programů.

Základem, který je potřebné dodržet vždy, je obdobně jako u PRINCE2 sedm principů:

1. Zůstat v souladu s firemní strategií
Program musí být „trvanlivý“, ale současně dostatečně adaptovatelný tak, aby udržel krok se strategií.

2. Vést změny
Úspěšné řízení programů si vyžaduje dobré lídry a aktivní angažování zainteresovaných stran. Nutná je také podpora změn v průběhu přechodu od starého k novému, dokud nejsou nové způsoby práce pevnou součástí organizace.

3. Vytvoření vize a komunikování lepší budoucnosti
Vize by měla vzniknout již v rané fázi programu. Má být platná po celou jeho dobu a sloužit jako jeden z hlavních nástrojů zabezpečení souladu programu se strategií.

4. Soustředění se na přínosy a jejich ohrožení
Cílem dobrého programového řízení je sladit všechno tak, aby byly dosažením koncových přínosů naplněny strategické cíle. Úspěch programu se posuzuje podle jeho schopnosti dosáhnout tyto přínosy a jejich relevantnosti v strategickém kontextu.

5. Přidávání hodnoty
Program má smysl jen tehdy, pokud přináší vyšší hodnotu než jeho jednotlivé projekty a hlavní aktivity samy o sobě. Musí tedy vytvářet synergie.

6. Navrhování a dodávání koherentních způsobilostí (capability)
Program má být strukturován tak, aby postupně dodával ucelené soubory způsobilostí, díky kterým bude možné dosahovat postupná zlepšení za minimálních negativních dopadů na provoz.

7. Učení se ze zkušeností
Program je učící se organizace, která po celou dobu své životnosti vyhodnocuje svou výkonnost a zlepšuje ji.

Struktura MSP – diagram

Struktura MSP – diagram

Témata MSP

staví na principech. Každé z nich pomáhá řídit některou stránku programu a odpovědět na klíčové otázky.

Organizace programu definuje, kdo je za co odpovědný.

Vize řeší otázku, kam se chceme dostat.

Vedení a angažování zainteresovaných stran (leadership & stakeholder engagement) je o tom, jak správně vést změny v rámci programu a aktivně interagovat s osobami i organizacemi, kterých se dotýkají.

Řízení přínosů zabezpečuje, aby byly přínosy průběžně identifikovány, plánovány, dodávány a vyhodnocovány po celou dobu programu. Přínosy jsou důvodem realizace programu.

Návrh a dodání „blueprintu“ slouží na:

  • „rozměnění vize na drobné“

  • popsání cílového (to-be) i současného (as is) stavu a stavů po jednotlivých mezikrocích – tranších.

  • definování souboru – dossier projektů našeho programu

Plánování a ovládání řeší otázku: Jak program naplánovat a uřídit?

Business case čili zdůvodnění odpovídá na otázku: Proč bychom měli daný program dělat?

Plánování, ovládaní a opodstatněnost jsou pro úspěch programu potřebné, nicméně určitě se vyskytnou i věci neplánované a každý program sebou nese i rizika. Řízením rizik a neplánovaných věcí – otevřených bodů (issues) se zabývá stejnojmenné téma.

Řízení kvality a zabezpečení dává odpověď na otázku: Jak zabezpečit, a ujistit se, že to, co dodáváme, bude resp. je vhodné pro daný účel?

„Transformační tok“ MSP neboli procesní model

podporuje jednotlivá témata. Procesní model MSP pokrývá celý životní cyklus programu od jeho iniciace až po ukončení.

MSP definuje vstupy, výstupy i ovladače jednotlivých kroků každého procesu transformačního toku a také role i odpovědnosti všech hlavních členů řídícího týmu programu v nich.

Certifikace MSP

Podle standardu MSP se je možné certifikovat. Certifikace osob má 3 úrovně: základní Foundation, pokročilou Practitioner a ještě pokročilejší, ale v praxi málo používanou Advanced Practitioner.

Certifikační zkoušky MSP vykonává z pověření vlastníka metodiky, společnosti AXELOS 7 zkušebních institutů: APMG, BCS, CSME, Dansk IT, EXIN, LCS (do 30.6.2015) a PEOPLECERT. Certifikace celosvětově probíhá podle stejných standardů a certifikáty vydané všemi EI jsou plně rovnocenné.

Existuje také standard pro posuzování vyspělosti při řízení svých portfolií, programů a projektů – P3M3®, který v oblasti řízení programů staví na MSP. Podle něj se může organizace zhodnotit a následně určit kroky na zvýšení své vyspělosti na požadovanou úroveň.


MSP® a PRINCE2® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited. 

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace