Standard řízení portfolio, programových a projektových kanceláří P3O® (Portfolio, Programme & Project Offices) - představení a přínosy

Vytisknout

P3O je první a zatím jediný neproprietární mezinárodní standard pro budování a provozování útvarů podporující a koordinující řízení portfolií, programů a projektů, tedy P3O, kterým se v praxi říká i PMO nebo zjednodušeně projektová kancelář.

P3O pochází z Velké Británie ze stejné „stáje“ jako třeba PRINCE2, nejpopulárnější metoda řízení projektů a MSP – Managing Successful Programmes, nejpopulárnější standard pro řízení programů, se kterými se vzájemně doplňuje.

Tento standard dává odpovědi na otázky, proč a jak v organizaci vybudovat nebo „reenergizovat a provozovat P3O.

Je tedy vhodný pro současné i budoucí ředitele i pracovníky projektových, programových a portfolio kanceláří, kteří chtějí získat či si prohloubit své znalosti o jejich budování a provozu.

Hlavní příručkou, která P3O popisuje, je kniha „Portfolio, Programme & Project Offices 2013 Edition“.

Základní charakteristiky

P3O je postaven na praktických zkušenostech. Zahrnuje:

1. úvodní kapitolu, která vysvětluje účel standardu P3O, způsob jeho použití, organizační kontext řízení portfolií, programů a projektů. Dále objasňuje, co vlastně P3O je a jak jsou jeho prvky propojeny se životními cykly portfolií, programů a projektů.

2. kapitolu – Proč mít P3O věnující se tomu,jak P3Opřidává hodnotu, jak ji maximalizovat, jak zdůvodnit investici do P3O a jak překonat obvyklé bariéry. Řeší i obvyklou délku trvání vybudování P3O.

3. kapitolu – Navrhování modelu P3O. Ta odpovídá na otázky, co všechno je nutné vzít do úvahy při budování P3O, jaké funkce a služby má P3O poskytovat, jaké role mají nebo můžou byt součástí P3O, jaké mají mít odpovědnosti ,jak správně nastavit velikost P3O a v neposlední řadě jak přizpůsobovat model P3O potřebám Vaší organizace.

Příklad modelu P3O pro velkou organizaci je na Obr. 1.

© AXELOS Limited 2013. All rights reserved. Material is reproduced under license from AXELOS. 


4. kapitolu – Jak implementovat nebo „reenergizovat“ P3O
popisující životní cyklus implementace trvalého P3O i dočasných programových a projektových kanceláří.

5. kapitolu – Jak provozovat P3O. Ta dává přehled standardních nástrojů a technik, přínosů jejich používání i kritických faktorů úspěchu pro nasazování nástrojů a technik do P3O.

- Přílohu A shrnující role a odpovědnosti P3O

- Přílohu B obsahující příklad business case neboli zdůvodnění opodstatněnosti P3O

- Přílohu C s případovými studiemi přizpůsobování modelu

- Přílohu D s příklady nástrojů a technik

- Přílohu E shrnující model vyspělosti (zralosti) organizace v řízení svých portfolií, programů a projektů Portfolio, Programme & Project Management Maturity Model – P3M3.

- Přílohu F – „katalog“ možných funkcí a služeb P3O

- Odkazy na další zdroje informací a slovník pojmů.

Certifikace P3O

Podle standardu P3O se je možné certifikovat obdobně jako u jeho „sesterských“ standardů. Certifikace osob má 2 úrovně: základní Foundation a pokročilou Practitioner. Foundation platí doživotně a je podmínkou pro připuštění ke zkoušce Practitioner. Ta platí 5 let, po kterých se je nutné recertifikovat.

Certifikační zkoušky P3O vykonává z pověření vlastníka standardu, společnosti AXELOS Limited 7 zkušebních institutů: APMG, BCS, CSME, Dansk IT, EXIN, LCS (do 30.6.2015) a PEOPLECERT. Certifikace celosvětově probíhá podle stejných standardů a certifikáty vydané všemi EI jsou plně rovnocenné.

Na certifikaci se je možné připravit samostatně nebo absolvováním přípravného kurzu u některé z tréninkových organizací akreditovaných alespoň jedním z výše uvedených zkušebních institutů. U takovýchto kurzů je obvykle možné složit zkoušku přímo na jejich závěr.

Jak uvedeno výše, P3O obsahuje i shrnutí standardu pro posuzování vyspělosti organizace při řízení svých portfolií, programů a projektů – P3M3®. Podle něj se může organizace zhodnotit a následně určit kroky na zvýšení své vyspělosti na požadovanou úroveň. Plný standard P3M3 je možné získat od AXELOSu.

P3O®, P3M3®, MSP® a PRINCE2® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited. 

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace