Standard řízení portfolií MoP® (Management of Portfolios) - představení a přínosy

Vytisknout

Ing. Štefan Ondek, PMP

Standard řízení portfolií MoP – Management of Portfolios pochází z Velké Británie a má stejného vlastníka jako PRINCE2, nejpopulárnější metoda řízení projektů a MSP – Managing Successful Programmes, nejpopulárnější standard pro řízení programů. Tyto standardy rozšiřuje je o „nejvrchnější patro“. Portfoliem se totiž myslí všechno, co organizace dělá, aby se změnila – tedy všechno, co není běžným provozem (business as usual).

Hlavní příručkou, která MoP popisuje, je kniha „Management of Portfolios 2011 Edition“ neboli krátce „MoP manuál“.

Základní charakteristiky

MoP poskytuje rámec pro efektivní řízení portfolií. Jeho ústřední myšlenkou jsou cykly řízení portfolia zahrnující definování a dodávání portfolia, podrobnosti kterých je nutné přizpůsobovat potřebám organizace.

Obrázek: Cykly řízení portfolia

 
Copyright© AXELOS Limited 2014. Všechna práva vyhrazena. Materiál reprodukován s licencí od AXELOS Limited.

Principy řízení portfolia dle MoP

MoP definuje obdobně jako jeho sesterské standardy principy, tedy zdravý základ, který je nutné dodržet pro efektivní řízení portfolií:

1. Angažovanost vyššího managementu

Nutnou podmínkou efektivního řízení portfolia je proaktivní a viditelná angažovanost vyššího managementu zejména:

 • veřejnou podporou a pozitivní komunikací hodnoty portfolio managementu;
 • aktivním, osobním a pozitivním podílením se na rozhodování o složení portfolia;
 • přispíváním svými znalostmi a zkušenostmi k rozvoji řízení portfolia;
 • vysvětlováním důvodů rozhodnutí svým lidem;
 • tím, že jde příkladem v dívání se na věci z pohledu celého portfolia, nejen své oblasti.

2. Sladění s řízením organizace (governance)

Tento princip je jednak o tom, že musí být jasné, o čem rozhoduje kdo, kde a podle jakých kritérií, a jednak o tom, že řízení portfolia musí být v souladu s širším modelem řízení (governance) organizace.

3. Sladění se strategií organizace

Konečným cílem řízení portfolia je podporovat dosahování strategických cílů. Rozdělování zdrojů má tedy odpovídat relativnímu významu jednotlivých strategických cílů a očekávanému příspěvku jednotlivých iniciativ k těmto cílům.

4. Portfoliová kancelář

Řízení portfolia umožňuje dělat lepší a lépe informovaná investiční rozhodnutí. Na poskytování informací potřebných pro toto rozhodování je nutná fyzická nebo virtuální funkce – portfoliová kancelář. Ta je součástí P3O modelu, o kterém pojednává jiný z této série článků, představující standard P3O.

5. Energizovaná kultura změny

Efektivní řízení portfolia je víc než soubor principů a praktik. Jeho cykly definování i dodávání pohání energie organizace. Energizovaná kultura změny zahrnuje kupříkladu:

 • angažovanost, komunikaci a motivaci vyššího managementu;
 • sdílenou snahu uspět;
 • efektivní řízení (governance);
 • kulturu a chování odrážející zaměření na celkovou prospěšnost a úspěch organizace namísto částkových zájmů.

Přínosy řízení portfolia

 • realizuje se víc „správných“ programů a projektů z pohledu větších přínosů a odstranění redundantních a duplicitních programů a projektů;
 • efektivnější implementace programů a projektů včetně efektivnějšího a hospodárnějšího využívání zdrojů;
 • zlepšené dosahování přínosů díky aktivnímu využívání kapacit a schopností vytvořených v organizaci, zachytávaní a šíření ponaučení;
 • zvýšená transparentnost i odpovědnost a zkvalitnění řízení organizace;
 • zlepšená angažovanost a komunikace mezi zainteresovanými stranami co se týče pochopení a naplňování potřeb i očekávání organizace, strategických cílů i prostředků na jejich dosažení.

Certifikace MoP

Podle standardu MoP se je možné certifikovat obdobně jako u jeho „sesterských“ standardů. Certifikace osob má 2 úrovně: základní Foundation a pokročilou Practitioner. Foundation platí doživotně a je podmínkou pro připuštění ke zkoušce Practitioner. Ta platí 5 let, po kterých se je nutné recertifikovat.

Certifikační zkoušky MoP vykonává z pověření vlastníka standardu, společnosti AXELOS Limited 6 zkušebních institutů – EI: APMG, BCS, CSME, Dansk IT, EXIN a PEOPLECERT. Certifikace celosvětově probíhá podle stejných standardů a certifikáty vydané všemi EI jsou plně rovnocenné.

Na certifikaci se je možné připravit samostatně, nebo absolvováním přípravného kurzu u některé z tréninkových organizací akreditovaných alespoň jedním z výše uvedených zkušebních institutů. U takovýchto kurzů je obvykle možné složit zkoušku přímo na jejich závěr.

AXELOS vydal také standard pro posuzování vyspělosti při řízení svých portfolií, programů a projektů – P3M3®, který v oblasti řízení portfolií staví na MoP. Podle něj se může organizace zhodnotit a následně určit kroky na zvýšení své vyspělosti na požadovanou úroveň.


MoP®, MSP®, P3M3®,P3O® a PRINCE2® jsou registrované ochranné známky AXELOS Limited.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace