Rizika a příležitosti v s.r.o.

Vytisknout

RNDr. Jaroslav Jochman

Od roku 2010 byl v projektu Pružná a efektivní firma 21. století analyzován vývoj podnikání úspěšných spol. s r.o. Výsledky jsou velmi zajímavé a mohou inspirovat společníky, jednatele a manažery ostatních spol. s r.o. V tomto článku blíže popíšeme společné znaky úspěšných firem, jejich nejčastější rizika a příležitosti.

Společné znaky úspěšných spol. s r.o., založených fyzickými osobami:

 • Minimální základní kapitál (100tis, později 200tis Kč).

 • Malý počet společníků (obvykle 2 až 4 společníci, kteří využili odborné vzdělání, praxi a dobré osobní kontakty ve svém oboru).

 • Stejné obchodní podíly společníků, kteří obvykle jsou i jednateli společnosti.

 • Společnost má osobní charakter, většina příjmů společníků je ze závislé pracovní činnosti a benefitů. Společnosti zaměstnávají rodinné příslušníky společníků.

 • Vytvořený zisk se nevyplácí, ale investuje se do rozvoje společnosti. Jsou pořizovány nemovitosti, stroje, výrobní technologie, dopravní prostředky atd.

 • Vlastní kapitál společnosti je mnohonásobně vyšší než základní kapitál.

 • Společnosti jsou závislé na cizích zdrojích a mají minimální finanční rezervy.

 • Jednatelé a manažeři umí získávat zakázky a zákazníky, ale nemají zpracovaný krátkodobý a střednědobý podnikatelský záměr a neřeší rizika a příležitosti ve svém podnikání.

Rizika a příležitosti ve společenských smlouvách spol. s.r.o.

 • Společenské smlouvy neodpovídají současnému stavu společnosti a platným zákonům.

 • Společenské smlouvy nevyužívají možnosti odchylných (dispozitivních) ustanovení.

 • Společenská smlouva neřeší, zda má společnost osobní nebo kapitálový charakter.

 • Společenská smlouva neřeší jednoznačně způsob stanovení ceny obchodního podílu.

 • Společníci mají chybné představy o dědění a případném vypořádání obchodního podílu.

 • Společenská smlouva neřeší exit (ukončení účasti společníků ve společnosti).

 • Jednatelé společnosti nemají řádnou smlouvu o výkonu funkce.

 • Společenská smlouva neřeší vymezení pozic společníků, jednatelů a manažerů.

 • Rozhodnutí valné hromady nahrazují ničím nedoložené dohody společníků.

 • Společenské smlouvy neřeší možnost vzniku patových situací.

Ekonomické zdraví spol. s r.o.

 • Jednatelé společnosti a společníci nerozumí rozvaze, výsledovce a ekonomickým ukazatelům.

 • Společnosti financují podnikání díky nerozdělenému zisku, který nevyplácí společníkům.

 • Velkým rizikem je používání cizího kapitálu k financování rozvoje společnosti.

 • Jednatelé a společníci podceňují podnikatelský záměr a SWOT analýzu.

 • Jednatelé a společníci podceňují ekonomické ukazatele a jejich vývojové tendence.

 • Společnost nevyužívá všech benefitů pro odměňování a motivaci manažerů a zaměstnanců.

 • Jednatelé a společníci nemají připravený plán pro řešení krizových situací ve společnosti.

 • Jednatelé a společníci neprovádí ekonomické analýzy vlastní ani konkurenčních firem.

Exit společnosti – úspěšný prodej nebo přechod do druhé generace vlastníků

 • Společníci nemají jednoznačný plán pro exit společnosti ve společenské smlouvě.

 • Společnost neukončila přechod od osobní ke kapitálové a její cena neodpovídá realitě.

 • Společník a jeho dědicové mohou zcela ztratit po exitu vliv na řízení společnosti.

 • Obchodní podíl společníka se může snadno stát neprodejným a bezcenným.

 • Na úspěšný exit nejsou včas připravováni společníci, jednatelé, manažeři a zaměstnanci.

 • Úspěšný exit pro společníky může být katastrofou pro manažery a zaměstnance.

Obecně lze konstatovat, že po založení společnosti se osvědčil model, kdy je jeden nebo více společníků současně jednatelem a klíčovým manažerem. Existuje sice riziko, že tento člověk je ve firmě nenahraditelný, ale většina společníků – jednatelů bere založení společnosti jako existenční nutnost nebo jako možnost seberealizace a tento model jim dokonale vyhovuje. Sami si určují míru rizika podnikání a často díky tomu rychle vybudují úspěšnou společnost, která má osobní charakter.

S rostoucím počtem zaměstnanců a manažerů ve společnosti ztrácí původní forma řízení na účinnosti a pro exit společnosti je zcela špatná a snižuje výrazně cenu obchodních podílů společníků.

Ukazuje se, že pokud nedokáže společnost včas přejít od osobního ke kapitálovému charakteru, ztrácí šance na úspěšný prodej nebo na přechod do druhé generace společníků.

Stávající společníci také podceňují skutečnost, že úspěšný exit společnosti je třeba připravovat i několik let. Pokud společníci odkládají řešení tohoto problému na neurčito, je téměř jisté, že exit společnosti bude velmi neúspěšný a v mnoha případech dojde ke konkurzu a ztrátě veškerého majetku společnosti.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace