HR News Management News Sales News HRtv Management tv Katalog profesionálů Rekvalifikuj.cz Meetings

Mluvící hlava aneb Manažerské intuitivní cvičení

IMAGE LAB s. r. o. Článek si můžete přečíst zdarma díky společnosti IMAGE LAB s. r. o.

Intuice je přirozená lidská schopnost, která hraje klíčovou roli v procesu kreativního uvažování a jednání. Je prostředkem objevování nových skutečností, řešení problémů a správného rozhodování. Je to psychický dar, který byl dán každému člověku a záleží jen na jednotlivcích, jak s ním dokáží zacházet. Je to vnitřní hlas, který nám říká, co je správné a co nikoli, aniž bychom uměli popsat, proč tomu tak je. Intuici je třeba rozvíjet, a to zejména u osob, od kterých se očekává kreativní, rychlé a správné řešení problémů – například vedoucích pracovníků.

To, co neumíme popsat, ale přesto víme, že je to správné vychází z našeho podvědomí, ze znalostí, které jsme si již dříve osvojili. Ve většině případů se na ni můžeme plně spolehnout. Pravděpodobnost úspěšného intuitivního rozhodování lze navíc ještě zvýšit tréninkem. Jednou z možností je rozvíjení vnitřního osobního dialogu a zkoumání vlastních myšlenkových pochodů, což autorka popisuje jako metodu „Mluvící hlava.“ Důležité je při ní uklidnit svou mysl, nalézt čas naslouchat sobě samému a v intuitivním uvažování se cvičit.

Cvičení, které je v článku předkládáno buduje symbolický most mezi běžným každodenním a intuitivním uvažováním. Doporučuje se nečíst všechny úkoly najednou, ale vždy po dokončení každého dílčího úkolu.
- Definujte otázku, situaci nebo rozhodnutí, které je před vámi a zapište jej na papír.
- Věnujte chvíli tichému sezení a nerušenému přemýšlení nad daným úkolem.
- Vstaňte a doma (nebo v kanceláři) seberte jakékoli tři předměty, které upoutají vaši pozornost. Předměty postavte za sebe do řady tak, že první bude ten pro vás nejdůležitější.
- Vydýchejte se a soustřeďte se přitom na vaše dýchání. Při prvním vydechnutí myslete na moudrost ve svých nohou, s dalším pak na moudrost ve svém břiše a postupujte tak s uvědomováním si celého vašeho těla.
- Soustřeďte se na první předmět a nechte jej, aby vám symbolizoval řešený problém. Prohlédněte si důkladně jeho tvar, barvu, velikost atd. Všechny své pocity zaznamenejte.
- Vydýchejte se a soustřeďte se na druhý předmět. Ten symbolizuje to, co vám v dosažení daného cíle brání. Soustřeďte se na předmět a položte si otázku „Co mi můžeš povědět o mém strachu a odporu k řešení dané situace?“ Všechny své pocity zaznamenejte.
- Vydýchejte se a soustřeďte se na poslední předmět. Ten představuje vaše možné budoucí jednání v dané situaci. Vciťte se do předmětu jako v předcházejících dvou úkolech.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace