Metodika projektového řízení PRINCE2® - představení a přínosy

Vytisknout

Štefan Ondek, POTIFOB

Metodika projektového řízení PRINCE2 pochází z Velké Británie. Dnes je již nejpopulárnější celosvětově i v ČR. Hlavní příručkou, která ji popisuje, je kniha „Managing Successful Projects With PRINCE2 2009 Edition“. K čemu metoda slouží a jaké jsou její přínosy? To se dozvíte v aktuálním článku. 

Základní charakteristiky

PRINCE2 je systematickou „kuchařskou knihou“ receptů pomáhajících „dobře uvařit“ projekt. Je postavena na zkušenostech nabytých řízením tisíců projektů a použitelná na řízení jakéhokoliv projektu. Je ji ale nutné vhodně přizpůsobovat potřebám jednotlivých projektů.

Základem, který je potřebné dodržet vždy, je 7 jednoduchých a přitom účinných principů:

1. Průběžné zdůvodnění projektu

Každý projekt musí mít jasné zdůvodnění, a to kdykoli v průběhu svého životního cyklu. Projekt, který nemá smysl, nemá ani začít.

2. Učte se zkušeností

Při plánovaní a řízení projektu je nutné využívat zkušenosti. Kupř.: Jak dlouho trvalo nasazení podobného řešení u jiného zákazníka? Jaká byla pracnost? Jaké problémy se vyskytli a jak se řešili? Jaké postupy se osvědčili a jaké ne?

Zároveň je potřeba zkušenosti získávané při práci na projektu průběžně zaznamenávat, učit se z nich a odevzdávat je dál, aby se z nich mohli poučit i jiní.

3. Definujte role a odpovědnosti

Každému má být jasné, kdo je za co odpovědný. Např. kdo řídí co, kdo schvaluje použití jakých zdrojů, kdo schvaluje specifikace a požadavky na změnu, kdo přebírá jednotlivé dodávky atd.

4. Řiďte po etapách

Jednou z klíčových črt projektu je nejistota. Proto nemá smysl snažit se naplánovat celý projekt podrobně najednou. Lepší je plánovat ho jen rámcově. Podrobně plánujeme pouze nejbližší etapu. Když se blíží její konec, projektový manažer ji vyhodnotí, vytvoří plán následující etapy a předloží ho ke schválení projektovému výboru. Po schválení řídí následující etapu podle tohoto plánu atd. Takto si nad projektem zachováváme kontrolu a současně věnujeme plánování pouze tolik, kolik je potřeba.

5. Řiďte na základě výjimek

Tento princip slouží k tomu, aby byl čas managementu byl využíván efektivně. Funguje následovně: Shora dolů stanovíme cílové hodnoty pro jednotlivé aspekty výkonnosti projektu, tj. čas, rozsah, náklady, kvalitu, riziko a přínosy na jednotlivých úrovních řízení. Současně shora dolů stanovíme povolené odchylky – tolerance od těchto cílových hodnot.

Následně každá úroveň řídí v rámci ní stanovených tolerancí, přičemž průběžně informuje vyšší úroveň a vznáší na ni výjimky, když je ohrozena tolerance.

Díky tomu vyšší úrovně managementu nejsou zatěžovány operativou a trivialitami a současně jsou schopny reagovat rychle a pružně v situacích, kdy to je potřebné.

6. Zaměřte se na produkty

Cílem každého projektu je dodat produkt projektu s dodržením aspektů výkonnosti. Procesy, řídící dokumenty atd. jsou jen pomůckami na dosáhnutí tohoto cíle. Projektové řízení nemá být o mechanickém vyplňování šablon.

7. Přizpůsobte PRINCE2 prostředí projektu

Řídit projekt „podle knihy“ není vhodné stejně jako neřídit ho vůbec. Metodiku je potřeba používat rozumně a přizpůsobit potřebám daného projektu. Přitom je nicméně potřeba dodržet všech 7 principů PRINCE2.

Struktura PRINCE2:

Struktura PRINCE2

Témata PRINCE2

Témata staví na principech. Každé z nich pomáhá řídit některou stránku projektu a odpovědět na klíčové otázky.

Business case čili zdůvodnění odpovídá na otázku: Proč bychom měli daný projekt dělat?

Organizace definuje, kdo je za co odpovědný.

Kvalita dává odpověď na otázku: Co máme dodat, aby to bylo kvalitní, tedy vhodné pro daný účel?

Plány řeší otázky: Jak to udělat, kdy, za kolik, kým?

Plány jsou pro úspěch projektu potřebné, nicméně jednou z klíčových črt každého projektu je nejistota. Takže co když…? Na tuto otázku dává odpověď téma Riziko.

Každým projektem se má dosáhnout nějaká změna – a je nepravděpodobné, že projekt proběhne beze změn oproti původnímu zadání. Efektivní zvládání těchto změn a řízení konfigurace řeší téma Změna.

Téma Postup neboli progres pomáhá najít odpovědi na otázky: Kde jsme? Kam směřujeme? Máme pokračovat?

Procesy PRINCE2

Podporují jednotlivá témata. Procesní model PRINCE2 pokrývá celý životní cyklus projektu od jeho zahájení až po schválení jeho ukončení.

PRINCE2 přesně definuje rozhraní mezi jednotlivými procesy a aktivitami a také role i odpovědnosti všech členů řídícího týmu projektu v jednotlivých aktivitách.

Certifikace PRINCE2

Podle metodiky PRINCE2 je možné se certifikovat. Certifikace osob má 3 úrovně: základní Foundation, pokročilou Practitioner a teoreticky ještě pokročilejší, ale v praxi nepoužívanou Professional.

Certifikační zkoušky PRINCE2 vykonává z pověření vlastníka metodiky, společnosti AXELOS 7 zkušebních institutů: APMG, BCS, CSME, Dansk IT, EXIN, LCS a PEOPLECERT. Certifikace celosvětově probíhá podle stejných standardů a certifikáty vydané všemi EI jsou plně rovnocenné.

Existují také standardy pro posuzování vyspělosti v nasazování PRINCE2 pro organizace – P2MM® a pro posuzování vyspělosti organizace při řízení svých portfolií, programů a projektů – P3M3®. Podle nich se může organizace zhodnotit a následně určit kroky na zvýšení své vyspělosti na požadovanou úroveň.

PRINCE2® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace