HR News Management News Sales News HRtv Management tv Katalog profesionálů Rekvalifikuj.cz Meetings

Jak se připravit na plánované revize ISO norem

Náš klient se nás nedávno zeptal, proč LRQA začíná se vzděláváním k plánovaným revizím ISO norem již dva roky před jejich vydáním. Nejčastěji používané standardy systému managementu (ISO 9001/ISO 14001) budou vydány v roce 2015 a nyní prochází procesem schvalování a připomínkování. Jistě je možné, že se v průběhu schvalování konkrétní požadavky změní, už nyní však můžeme usuzovat na hlavní koncepci a směřování těchto standardů. Navrhované změny ve standardech budou zásadnější než ty z roku 2008 (ISO 9001) a 2004 (ISO 14001).

Management řady firem si uvědomuje, že změny v celém systému řízení budou znamenat přípravu zaměstnanců nejen na pozicích manažerů kvality, interních auditorů nebo specialistů řízení procesů. Od prvních informací o návrzích standardů se tyto organizace aktivně zajímají o dopady změn s cílem využít je v maximální možné míře k zefektivnění nastaveného systému.

Vraťme se k původnímu dotazu: Proč se zabývat požadavky, které budou platné od roku 2015?

Nejčastěji se firmy zabývají novými požadavky na analýzu rizik a příležitostí, které jsou hodnoceny jako nejpřínosnější z hlediska řízení a zlepšování procesů. Pro organizace v odvětvích jako je potravinářství nebo farmacie je řízení rizik naprostou samozřejmostí, v jiných odvětvích bude zapotřebí se s konceptem řízení rizik blíže seznámit. LRQA proto na začátek roku 2014 připravila nový seminář Analýza a řízení rizik v systému managementu, kde je podrobně vysvětlen proces identifikace a řízení rizik. Více na: http://www.lrqa.cz/nase_sluzby/skoleni/246037-analza-a-zen-rizik-v-systmu-managementu-poadavek-reviz-iso-9001iso-14001.aspx

Změny pro interní auditory

O plánované změny ve standardech se zajímají také interní auditoři provádějící audity systému managementu ve svých organizacích. Dříve bylo úkolem interního auditora prověření souladu s požadavky standardu, nyní však management od interního auditu očekává také zpětnou vazbu k fungování celého systému. Také směrnice ISO 19011:2011 týkající se auditování přináší koncept založený na rizicích. Firmy proto své interní auditory školí v duchu nové koncepce reflektující tyto požadavky.

Na seminářích LRQA k plánovaným změnám, se účastníci nejvíce zajímají o interpretaci konkrétních nových požadavků a časovou náročnost změn. Často s účastníky diskutujeme o možnostech firemních programů zaměřených na orientaci v plánovaných změnách.

S aktuálním vývojem v oblasti revidovaných norem se můžete seznámit na seminářích a kurzech LRQA, jejichž nabídku pravidelně aktualizujeme a rozšiřujeme. Více na: http://www.lrqa.cz/standardy_a_schemata/revize_standardu_iso/index.aspx

Obsah byl připraven ve spolupráci

Štítky: Řízení firmy
Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Následné články v sérii:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace