Informační technologie pod kontrolou - představení ITIL®

Jan Brada, POTIFOB

Dnes je každá organizace závislá na spolehlivém chodu výpočetní techniky a s ní spojených služeb. IT služby tak představují klíčové aktivum společnosti a jejich řízení významnou měrou ovlivňuje vitalitu organizace.

Co je ITIL a k čemu je dobrý?

Pod zkratkou ITIL® se schovává celosvětově nejrespektovanější a nejvyzrálejší přístup k řízení služeb založených na informačních technologiích. Duševní vlastnictví ITIL patří britské společnosti AXELOS Ltd. ITIL je prezentován jako standard poskytující rámec pro management IT služeb v libovolném typu organizace. Jeho posláním je poskytnout doporučení, která uvádí do souladu IT služby s potřebami klíčových procesů organizace. Cílem zavedení ITIL do řízení organizace je dosáhnout stavu, kdy informační technologie prokazatelně přispívají k efektivitě obchodních procesů firmy a usnadňují realizace změn, které jsou neodmyslitelnou součástí tržního prostředí. ITIL se nestaví do role direktivy, její implementace v různých organizacích se řídí sloganem „adopt and adapt“, volně přeloženo „přijměte a přizpůsobte svých potřebám“.

Původní název ITIL představuje zkratku názvu „Information Technology Infrastructure Library“, tedy „knihovna znalostí zabývající se infrastrukturou informačních technologií“. Knihovna shromažďuje praktické zkušenosti mnoha IT praktiků za dlouhé období svého vývoje (počátky sahají do roku 1985). Proto hovoříme o standardu „best management practice“, tedy to nejlepší z řídící praxe.

Jaká je struktura ITIL?

Aktuální verze knihovny ITIL 2011 Edition sestává z pěti knih, z nichž každá popisuje jednu z fází životního cyklu IT služby. Oficiální výkladový slovník ITIL v češtině o jednotlivých knihách říká:

1. Service Strategy (strategie služeb)

„Strategie služeb definuje perspektivu, pozici, plány a charakteristické znaky, které má poskytovatel služeb provést, aby uspokojil obchodní výstupy organizace.“ Tato kniha Vám pomůže nasměrovat IT služby v organizaci k podpoře strategických obchodních plánů. Analyzuje, jakou hodnotou přispěje konkrétní IT služba k firemním cílům a za cenu jakých nákladů.

2. Service Design (návrh služeb)

Tato kniha poskytuje doporučení, co vše zohlednit při navrhování a vytváření služby. Zahrnuje plánování služby, řídící praktiky a procesy pro realizaci služby, správu katalogu služeb, způsob řízení dostupnosti, kapacity, bezpečnosti a dalších aspektů služby. Pečlivé provedení této fáze má rozhodující význam pro úspěch služby v jejím produkčním nasazení.

3. Service Transition (přechod služby)

„Přechod služby zajišťuje, aby nové, modifikované nebo vyřazené služby uspokojily očekávání businessu, jak jsou dokumentovány ve fázích životního cyklu strategie služeb a návrhu služeb.“ Dozvíte se, jak řízeně uvést IT službu do praktického života. Nasazení služby do provozu představuje změnu v chodu organizace se všemi svými aspekty a riziky, proto tento proces vyžaduje odpovídající postupy a zdroje.

4. Service Operation (provoz služeb)

„Provoz služeb koordinuje a provádí činnosti a procesy vyžadované pro dodávku a správu služeb na dohodnutých úrovních podnikovým uživatelům a zákazníkům. Provoz služeb rovněž spravuje technologie, které se používají pro dodávku a podporu služeb.“ Přínos služby vyplývající z fáze strategie služeb je realizován používáním služby ze strany uživatelů. Tato kniha poskytne doporučení, jak efektivně služby udržovat v provozu.

5. Continual Service Improvement (neustálé zlepšování služeb)

„Neustálé zlepšování služeb zajišťuje, aby služby odpovídaly měnícím se potřebám businessu, a to tak, že se identifikují a implementují zlepšení služeb IT, která podporují podnikové procesy.“ Neusněte na vavřínech! I po zavedení služby do rutinního provozu není hotovo. Tržní prostředí se neustále dynamicky mění, s ním se mění obchodní cíle organizace a IT služby by se měly adekvátně měnit s nimi.

Certifikace ITIL v 3 větách

ITIL poskytuje základnu znalostí pro certifikaci osob. AXELOS – vlastník ITIL uděluje prostřednictvím 5 zkušebních institutů (APMG, BCS, CSME, EXIN, PEOPLECERT) organizacím akreditaci k vedení školení ITIL i oprávnění k výkonu certifikačních zkoušek a vydává certifikáty úspěšným absolventům. Certifikace ITIL má 5 úrovní: Foundation, Practitioner (bude spuštěna koncem roku 2015), Intermediate, Expert a Master.

Jaká úroveň znalostí ITIL je pro koho?

Pro efektivní řízení informačních technologií v moderní organizaci podle ITIL by měl mít každý IT pracovník kromě svých technických kompetencí i znalosti alespoň na úrovni ITIL Foundation. Zda-li následně absolvuje i vyšší moduly a jestli ano, které, by si měl pečlivě vybírat dle své současné role a svých kariérních aspirací.

Autor je IT manažer, akreditovaný trenér ITIL a spolupracovník POTIFOB, s.r.o. – akreditované tréninkové organizace i schválené zkušební organizace ITIL.

ITIL® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Předchozí články v sérii:

Následné články v sérii:

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace